29.8.2017

Pressmeddelande 37/2017

I den nya databasen kommer man att sammanställa och sammanföra uppgifter från olika källor om arbetsliv, arbetshälsa, arbetsförmåga, arbetsmiljöer, företagshälsovård och arbetarskydd. Man kommer också att använda sig av ”big data”.

Med hjälp av databasen skapar man en situationsbild av det finländska arbetslivet. Denna situationsbild är tillgänglig på ett och samma ställe och kan användas av beslutsfattare, medier, forskare och samhället i stort. Att bygga upp en sådan databas är en krävande uppgift som förutsätter ett omfattande samarbete mellan registeruppgifts- och statistikproducenterna i vårt land.

Politices doktor Pauli Forma (46) kommer till Arbetshälsoinstitutet från posten som direktör för arbetslivstjänster vid Keva, pensionsanstalten för den offentliga sektorn. Pauli Forma är docent vid Helsingfors universitet och Åbo universitet. Han har bred erfarenhet av dataanvändning för beslutsfattande och för forskning och utveckling i frågor som gäller välbefinnande i arbetet, arbetsförmåga och arbetshälsa.

Mer information:

generaldirektör Antti Koivula, Arbetshälsoinstitutet, tfn 030 474 2340, antti.koivula[at]ttl.fi

@senatorantti

docent Pauli Forma, tfn 040 525 4530, pauli.forma[at]keva.fi, @paufor