17.5.2019

Pressmeddelande 25/2019

För att förbättra Arbetshälsoinstitutets ledningssystem, stärka synergin mellan enheterna och öka den ekonomiska effektiviteten övergår Arbetshälsoinstitutet till en organisationsstruktur med två kompetenscenter.

Kompetenscentret Forskning och service svarar i fortsättningen för institutets forskning och tjänster, och kompetenscentret Utveckling och stöd svarar för verksamhetens utveckling och stödfunktioner.

Carita Aschan har utnämnts till direktör för kompetenscentret Forskning och service och Anne Linna till direktör för kompetenscentret Utveckling och stöd. Eva Helaskoski har utnämnts till medicinsk direktör vid Arbetshälsoinstitutet.

Förändringarna träder i kraft 14.5.2019.

Mer information: Antti Koivula, generaldirektör, tfn 030 474 2340, antti.koivula[at]ttl.fi @senatorantti.