1.10.2019

Pressmeddelande om försäljning av affärsverksamhet (41/2019)

Syftet med försäljningen är att den know-how som utvecklats vid Arbetshälsoinstitutet skall erbjudas möjlighet till en stark tillväxtpotential i en föränderlig marknadssituation. Från Arbetshälsoinstitutet övergår i samband med försäljningen 12 personer till SGS Finland och fortsätter i sina uppgifter som gamla arbetstagare. Förändringen påverkar inte existerande avtal, kundrelationer eller beviljade typkontrollcertifikat.

”Kundbetjäningen fortsätter som normalt och kontaktpersonerna för de olika produkterna förblir desamma”, säger produktgruppschef Anna Ruhala vid SGS Fimko Oy och direktör Carita Aschan vid Arbetshälsoinstitutet.

”Försäljningen skapar enligt vår åsikt en unik möjlighet att vidareutveckla det finländska kunnandet inom personlig skyddsutrustning och framför allt möjligheter att utvidga verksamheten till en globalt betydande roll”, säger Arbetshälsoinstitutets generaldirektör Antti Koivula.

”En viktig del av beslutet är vår övertygelse att SGS:s verksamhetskultur erbjuder utmärkta verksamhetsförhållanden för den personal som genom försäljningen lämnar Arbetshälsoinstitutet”, säger direktör Carita Aschan vid Arbetshälsoinstitutet.

Den ackrediterade skyddsutrustningsverksamheten i Helsingfors övergår till SGS 1.10.2019.

Arbetshälsoinstitutet är en expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande, som utövar forskning, erbjuder tjänster och bedriver påverkansarbete. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi goda arbetsgemenskaper och säkra arbetsmiljöer samt främjar arbetsförmågan hos de anställda.

Mer information:

direktör Carita Aschan, Arbetshälsoinstitutet, tfn +358 30 474 2776

generaldirektör Antti Koivula, Arbetshälsoinstitutet, tfn +358 30 474 2340

SGS

verkställande direktör  Mika Richardt, SGS Finland, tfn. +358 40 5125 959, mika.richardt[at]sgs.com

https://www.sgs.fi/