18.12.2018

Utredningarna görs huvudsakligen i växthus i Österbotten. De första resultaten väntas vara färdiga år 2020.

– Om en arbetstagare har utvecklat allergi och mycket besvärande hud- och luftvägssymtom, kan det vara svårt att fortsätta i branschen, säger specialistläkare Pirjo Hölttä vid Arbetshälsoinstitutet.
– Vi kommer att utreda hur vanligt det är med allergiska symtom och vilka faktorer som är mest allergiframkallande.
– När vi har utrett de här frågorna, kan vi upprätta anvisningar och verksamhetsmodeller, som förbättrar arbetshygienen och förebygger allergier.

Enligt dagens kunskapsläge kan allergier framkallas av bl.a. pollinerare som växthushumlor och organismer som används för biologisk bekämpning. Man har också konstaterat yrkessjukdomar orsakade av odlingsväxter som tomat, gurka och paprika, och av växtskadedjur som växthusspinnkvalster.

Vill du komma med i projektet?

Vi behöver ytterligare några växthusarbetsplatser som deltagare i vårt projekt. De första forskningsbesöken på arbetsplatserna genomförs antagligen i slutet av januari 2019. I år har vi kartlagt nuläget, gjort planeringsbesök och inlett framställningen av allergiextrakt. De som vill vara med i projektet kan ta kontakta med projektets chef Pirjo Hölttä. Kontaktuppgifterna finns i slutet av denna nyhet.

Projektets målsättningar

  • minska förekomsten av allergiska symtom och sjukdomar hos växthusarbetare och förbättra arbetsmiljön i grönsaksväxthus där man använder biologiska bekämpningsmetoder.
  • utreda expositionsfaktorer och exponeringsnivåer som har betydelse för uppkomsten av allergiska sjukdomar.
  • utreda hur vanligt det är med luftvägs- och hudsymtom och allergiska sjukdomar bland växthusarbetare.
  • upprätta tydliga anvisningar och verksamhetsmodeller för förbättring av arbetshygienen och förebyggande av insjuknande
  • undersöka allergener från biologiska bekämpningsorganismer och utveckla allergitester gällande bekämpningsorganismer och övriga exponeringsfaktorer i växthus.

Projektets samarbetspartners är: Biotus Oy, Schetelig Oy, Handelsträdgårdsförbundet rf, Österbottens Svenska Producentförbund rf, Industrifacket rf, Landsbygdens arbetsgivareförbund rf, KristinaMedi, Evira, Naturresursinstitutet Luke och LokalTapiola.

Huvudfinansiärer för projektet är Arbetshälsoinstitutet och Arbetarskyddsfonden.

Mer information:

Pirjo Hölttä, specialistläkare, tfn 050 339 4016, pirjo.holtta@ttl.fi, Arbetshälsoinstitutet.
Katri Suuronen, senior expert, tfn 040 555 3510, katri.suuronen@ttl.fi, Arbetshälsoinstitutet.