16.3.2020

Uppdaterad 4 Augusti 2020

Anvisningar för arbetsplatser

Anvisningar för arbetstagare

Anvisningar för företagshälsovården

Anvisningar vid återgång till arbetsplatsen

Institutet för hälsa och välfärd (THL)

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM)

Andra organisationer