Mastossa työskentelyä talvipakkasella.

PLANERA ARBETET FÖR ATT BEKÄMPA KYLA

Hantering av olägenheter orsakade av kyla börjar med planering av arbetet. Du kan påverka många olägenheter redan när du planerar arbetsprocesserna. Exempel:

 • Flytta arbetena till varmare årstider.
 • Minimera tiden för arbete i kyla. Planera arbetsmetoderna utifrån detta och förbered nödvändiga delar inomhus.
 • Öva på att utföra svåra uppgifter först i värme.
 • Se till att ta tillräckligt många pauser i arbetet och reservera mer tid än normalt för arbete i kyla. Utnyttja arbetsrotation.
 • Se till att det finns tillgång till varma pausutrymmen och torkutrymmen för kläderna.
 • Ha reservation för dåligt väder.

TEKNISKA METODER FÖR ATT BEKÄMPA KYLA

Den tekniska bekämpningen av kyla inriktas på anordningarna och miljön. Beakta kraven för arbete i kyla i valet, användningen och underhållet av verktyg, utrustning, maskiner och anordningar. Exempel:

 • Använd maskiner och anordningar som är lämpliga och testade för arbete i kalla förhållanden.
 • Använd fordon och arbetsmaskiner med ordentliga förarhytter och uppvärmningsanordningar.
 • Möjliggör arbete med handskar.
 • Använd verktyg med till exempel gummi- eller träskaft. Undvik hala metallskaft.
 • Förvara verktygen i värme.
 • Utför underhållsarbetena inomhus.
 • Använd väderskydd och punktuppvärmning.
 • Använd isolerande träunderlag vid fasta arbetsställen.

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING I BEKÄMPNINGEN AV OLÄGENHETER ORSAKADE AV KYLA

Arbetstagarens räknas som personlig skyddsutrustning. Skyddskläder mot kyla består av underställ, mellanlager, ytterkläder samt handskar, skodon och mössa. Som personlig skyddsutrustning räknas även externa värmekällor som kan bäras eller som används innanför kläderna i extrema förhållanden.

TRE LAGER FÖR KYLA

Att klä sig i flera lager är ett effektivt sätt att skydda sig mot kyla. Eftersom den egentliga värmeisoleringen utgörs av den luft som klädseln innehåller, ska kläderna vara torra och tillräckligt rymliga.

 • Underställets uppgift är att överföra fukten från huden till följande klädlager och det ska kännas behagligt. Understället kan vara av till exempel polypropen, polyester eller ull.
 • Mellanlagret fungerar som värmeisolering. Materialen kan vara till exempel stickad ull, fleece eller konstpäls.
 • Ytterkläderna skyddar mot vind och fukt och de har också andra egenskaper som arbetet och säkerheten förutsätter.

BEDÖMNING AV OLÄGENHETER ORSAKADE AV KYLA

För arbete i kalla förhållanden finns inga gränsvärden som kan användas för att bedöma hälsoriskerna. För vissa branscher har köldgränser för utomhusarbete fastställts.

I identifieringen av risker kan man ta hjälp av checklistan för arbete i kalla förhållanden (ISO 15743). Vid behov gör Arbetshälsoinstitutet en närmare bedömning av köldbelastningen, som omfattar uppföljning av temperaturförhållandena i arbetsmiljön (lufttemperatur, luftfuktighet, luftflöden och värmestrålning), bedömning av arbetsbelastningen med beaktande av arbetets särdrag samt bedömning av klädernas lämplighet.

KÖLDFAKTORN VISAR DEN UPPLEVDA KYLAN

Kombinationen av lufttemperaturen och vindavkylningen på bar hud visas med köldfaktorn (wind chill index, WCI). Faktorn anger till exempel risken för nedkylning och förfrysning av ansiktet.

Vind-kylaindex tabell

Baserad av ”Exponeringsbaserad uppföljning av hälsa i arbetet”, Arbetshälsoinstitutet