VAD INNEBÄR ARBETE I HETA FÖRHÅLLANDEN?

Gränsen för arbete i heta förhållanden anses vara 28 grader. Uppskattningsvis 60 000 arbetstagare arbetar i heta förhållanden. Var tredje arbetstagare upplever att värmen är skadlig.

I många arbeten där man använder ugnar eller andra effektiva värmegeneratorer är värmen som orsakas av arbetsprocessen betydande även på vintern. Sådana arbeten är bland annat smältning och gjutning, värmebehandling, smide och valsning inom metallindustrin samt vissa arbeten inom glas- och keramikindustrin. Problemet i dem är torr värme.

Arbetstagare i kök, tvättinrättningar och bagerier exponeras för fuktig värme. På sommaren utsätts arbetstagare utomhus för hög värme bland annat vid asfalt- och takarbeten. Även förarhytterna i fordon och maskiner kan bli varma om luftkonditioneringen inte är tillräcklig. Skyddsutrustning och tungt arbete kan orsaka värmebelastning även i svala miljöer.

HJÄRTFREKVENSEN STIGER

Belastningen på hjärtat ökar när man arbetar i värme eftersom en allt större andel av blodet omdirigeras till huden för att hålla kroppen sval när det blir varmt eller när den fysiska belastningen ökar. Samtidigt kan blodcirkulationen i musklerna minska och då tröttas musklerna ut snabbare.

Om temperaturen i hjärnan stiger uppstår trötthet i det centrala nervsystemet. Det leder till försämrad prestationsförmåga och kan orsaka kraftig utmattning så att man måste avbryta arbetet.

RISK FÖR UTTORKNING

När det är riktigt varmt lyckas kroppen endast göra sig av med värmen genom svett som avdunstar. Riklig svettning gör det svårare att upprätthålla kroppens vätske- och saltbalans. En arbetstagare som är van vid att arbeta i heta förhållanden kan producera ungefär 600–1 000 gram svett per timme. Om man inte kompenserar vätskeförlusten genom att dricka blir kroppen uttorkad. När kroppen blir uttorkad ökar belastningen på blodcirkulationen och temperaturen i de inre organen stiger, vilket ökar risken för akuta värmerelaterade sjukdomar.

Ett bra sätt att upprätthålla vätskebalansen är att kontrollera kroppsvikten. Törst är inget bra mått på vätskebehovet. En viktminskning på mer än tre procent medför en påtaglig nedsättning av muskelstyrkan. En viktminskning på över fyra procent ger effekter på uthålligheten. Om vikten sjunker med över sex procent är risken för värmeslag överhängande.

NEGATIVA HÄLSOEFFEKTER ORSAKADE AV VÄRME

 • Kraftig svettning irriterar huden och ökar risken för hudförändringar och hudsjukdomar.
 • Hormonella förändringar orsakade av värme kan leda till svullnader i ben och fötter. Risken ökar om man är överviktig och har högt blodtryck.
 • Vid arbeten utomhus utsätts en oskyddad hud för solens UV-strålar och för brännskador.
 • Värme kan försämra balansen och därmed öka risken för fallolyckor.

VÄRME KAN ÖKA RISKEN FÖR VÄRMERELATERADE SJUKDOMAR

 • Solsting orsakas av kraftig värmestrålning mot huvudet och nacken.
 • Värmesvimning orsakas av en kraftig belastning på den ytliga och perifera blodcirkulationen, vilket tillfälligt begränsar blodtillförseln till hjärnan.
 • Värmekramper, det vill säga smärtsamma kramper i arm-, ben- och magmusklerna, är vanliga hos arbetstagare som utför arbete i värme, dricker mycket vatten och äter saltfattig mat. Värmeutmattning föregås ofta av kramper.
 • Värmeutmattning orsakas av flera timmars värmeexponering och svettning, vilket rubbar kroppens vätske- och saltbalans.
 • Värmeslag leder till en överbelastning av kroppens temperaturreglering eller att den upphör att fungera. Värmeslag är ett livshotande tillstånd.

ARBETE I HETA FÖRHÅLLANDEN PASSAR INTE ALLA

Alla kan inte arbeta i värme. Det finns kroniska sjukdomar som minskar värmetåligheten eller som förvärras av värmebelastning samt individuella faktorer som ökar risken för värmeslag.

Värmetåligheten kan minska på grund av:

 • hjärt- och kärlsjukdomar
 • sjukdomar i nervsystemet
 • metabola sjukdomar
 • utbredda hudsjukdomar
 • läkemedel som används mot sjukdomarna.

Hinder för utförande av arbete i heta förhållanden är ofta:

 • hjärtinfarkt
 • hjärtinsufficiens
 • svår njursjukdom.