SKYDDSKLÄDER

Räddningspersonalens skyddskläder kan bestå av branddräkt, skyddskläder som skyddar mot kraftig värmestrålning, skyddsdräkt som används vid terrängbränder eller kemikalieskyddsdräkt. Om skydd behövs mot skärsår orsakade av motorsåg väljs skyddskläder för skogsarbetare.

  • Skyddskläder för brandmän (EN 469) skyddar mot eld och värme, sporadiska kemikaliestänk samt, beroende på dräkttyp, vatten vid släckning av byggnadsbränder.
  • Värmereflekterande kläder för speciell brandbekämpning (EN 1486) skyddar mot kraftig värmestrålning vid till exempel oljebränder.
  • Skyddskläder vid skogsbrand (EN 15614) skyddar mot eld och värme vid släckning av terräng- och skogsbränder. Dräkten är mycket lätt vid långvarig värmebelastning.
  • Kemikalieskyddsdräkt (EN 942-2) skyddar mot kemikalier i vätske- och gasform vid kemikalieolyckor. I dräkten ingår i allmänhet även huva, handskar eller skor. Tryckluftsapparaten som ingår i andningsskyddet kan finnas ovanpå eller under dräkten.
  • Huvor för brandmän (EN 13911) skyddar halsen, nacken och ansiktet mot eld och värme vid släckning av bränder. Huvan används under brandhjälmen.
  • Skyddshandskar för brandmän (EN 659) skyddar händerna och i kombination med skyddskläderna även handlederna mot värme, mekaniska risker och vatten.

SKYDDSSKOR

Skyddsskor för brandmän (EN 15090) skyddar mot värme. Utsidan av skorna tål värme och eld och skorna har tåhätta och spikskydd. Valet görs utifrån riskbedömningen.

HJÄLMAR

EN 443 Skyddshjälmar för brandmän vid brandsläckning i byggnader och andra konstruktioner.
EN 16471. Firefighters helmets. Helmets for wildland fire fighting. Antagits som SFS-standard 19.01.2015, språk: engelska
EN 16473 Firefighters helmets. Helmets for technical rescue. Antagits som SFS-standard 19.01.2015, språk: engelska