Det är viktigt att använda CE-märkt skyddsutrustning av rätt skyddsklass. Skyddsutrustningen ska tas på och av enligt bruksanvisningen.

Kemikalieskyddsdräkterna är gas-, vätske-, stänk- eller dammtäta. Täthets- och skyddsnivån väljs utifrån användningsändamålet och skyddet som krävs. Kemikalieskyddskläderna kan även bestå av särskilda kläder såsom jacka, förkläde, ärm- eller benskydd.

VAL

Det är viktigt att välja skyddsutrustning utifrån riskbedömningen, så klargör först:

  • nödvändig skyddsnivå
  • de använda kemikaliernas kvalitet och styrka
  • arbetets fysiska belastning
  • information om produktens genomtränglighet i bruksanvisningen.

För de mest skadliga kemikalierna är det mycket viktigt att utreda om skyddsutrustningen har rätt skyddseffekt. Kemikalierna kan även gå igenom materialet i skyddskläder!

ANVÄNDNING

  • läs och följ tillverkarens bruksanvisningar
  • ta på dig skyddsutrustningen på en ren eller oförorenad plats, ovanpå ett rent underställ eller rena arbetskläder
  • ta pauser i arbetet i enlighet med arbetsbelastningen
  • byt kläderna utan att smutsa ned dig själv med kläderna som exponerats för kemikalier
  • öva på att ta av och på skyddsutrustningen i förväg eftersom smutsig utrustning kan exponera huden eller andningsvägarna och förorena ombytesplatsen.

UNDERHÅLL OCH FÖRVARING

Förvara skyddsutrustningen skyddad mot ljus i ett normalt och rent utrymme inomhus.

MÄRKNING

Kemikalieskyddskläder har märkts med “kemikalie”-symbolen. Typklassificeringen anger dräkternas täthet: dräkter av typ 1 är tätast och dräkter av typ 3, 4 och 6 kan vara heltäckande overaller eller dräkter<märkningen PB betyder att kläderna är en beklädnad som endast skyddar delar av koppen. Modellerna kan vara jacka, förkläde, ärm- eller benskydd.

STANDARDER

EN 943-1 Skyddskläder för användning mot kemikalier i fast form, vätske- och gasform inklusive vätskeaerosoler och fasta luftburna partiklar.
– Del 1: Fordringar på prestanda för ventilerade och ej ventilerade “gastäta” (Typ 1) och “ej gastäta” (Typ 2) skyddskläder.

EN 943-2 Skyddskläder mot farliga kemikalier i vätske-, gas- och fast form inklusive aerosoler i vätskeform och fast form.
– Del 2: Prestandakrav för gastäta (Typ 1) kemskyddsdräkter för insatsstyrkor.

EN 13034 + A1 Skyddskläder för kemikalier i vätskeform.
– Prestandakrav för kemisk skyddsdräkt med begränsad skyddsfunktion mot kemikalier i vätskeform (Typ 6 och Typ PB [6] utrustning).

EN 14325 Skyddskläder mot kemikalier.
– Provningsmetoder och klassificering av egenskaper hos material, sömmar, skarvar och förbindningar hos skyddskläder mot kemikalier.

EN 14605 Skyddskläder för kemikalier i vätskeform.
– Prestandakrav för skyddskläder mot kemikalier, med vätsketäta (Typ 3) eller stänktäta (Typ 4) anslutningar mellan olika delar av beklädnaden samt beklädnad begränsad till delar av kroppen (Typ PB [3] och PB [4]).

EN ISO 13982-1 Skyddskläder för användning mot fasta partiklar.
– Del 1: Fodringar på prestanda för skyddskläder mot kemikalier som ger skydd för hela kroppen mot luftburna fasta partiklar (Skyddskläder Typ 5).