Bra skyddskläder i en temperatur på -10 °C och kraftig vind omfattar åtminstone följande:

 • underställ som leder bort fukt från huden
 • värmeisolerande (luftfyllt) mellanlager
 • ytterlager som skyddar mot vind och andra externa faktorer
 • bra skydd för händer, fötter och särskilt huvud

Personen på bilden har väderanpassade arbetskläder. Intill bild tagen med värmekamera, som visar vikten av att skydda särskilt huvudet.

Skyddskläder mot kyla enligt standarden EN 342 har testats och klassificerats enligt deras värmande egenskaper och vindtäthet. Skyddskläder mot kyla klassificeras enligt deras värmeisoleringsförmåga. Skyddskläderna kan bestå av en eller två delar eller vara ett enskilt plagg.

VAL

Välj skyddskläder mot kyla enligt arbetsförhållandena, arbetsbelastningen och väderförhållandena. För arbetstagare som utför medeltungt eller tungt arbete passar kläder med lägre värmeisoleringsförmåga. För mycket kalla förhållanden och arbeten med lättare belastning kan man välja mer isolerande kläder mot kyla. Vid utomhusarbete bör vindtätheten i kläderna vara av klass 3 eller 2. Vid kallt inomhusarbete, såsom i kyllager, räcker det med mindre vindtäta kläder, till exempel skyddskläder mot kyla av klass 1 eller 2. Membranförsedda eller ytbehandlade vattentäta material i skyddskläder andas sämre än vanliga material i utomhuskläder.

ANVÄNDNING

 • läs bruksanvisningens rekommendationer om temperaturområdena under olika exponeringstider
 • beakta inverkan av vind och fukt
 • använd vid behov mer eller mindre kläder som underställ, mellanlager och ytterlager.

UNDERHÅLL

 • observera att klädernas värmeisoleringsförmåga kan minska efter tvättar och underhållsåtgärder.

MÄRKNING

 • CE-märkning
 • snöflingesymbol
 • standardens nummer EN 342
 • Icler (B/C/R)= värmeisolering i hela dräkter, vilken mäts med en rörlig provdocka under laboratorieförhållanden. Rörelsen simulerar inverkan av lätt eller medeltungt arbete på värmeisoleringen. Underställ används i B/C/R-testerna.
 • Icle (B/C/R)= värmeisolering i hela dräkter eller plagg, vilken mäts med en stående provdocka under laboratorieförhållanden
 • luftpermeabilitet eller vindtäthet, tre klasser, varav klass 3 är vindtätast
 • vattentäthet, två klasser, varav klass 2 är vattentätast. Vattentäthetstestet av material och sömmar är frivilligt för tillverkaren eller importören.

STANDARD

EN 342 Skyddskläder – Hela dräkter och plagg till skydd mot kyla.

Skyddskläderna består av flera olika materiallager och luftlagret mellan materialen fungerar som ett isolerande lager. Om kläderna blir blöta sjunker materiallagren ihop och kläderna värmer inte lika mycket jämfört med när de är torra.

KALLT VATTEN OCH HYPOTERMI (RÄDDNINGSDRÄKTER FÖR NÖDLÄGE)

Räddningsdräkterna för nödläge skyddar användaren mot köldchock och hypotermi samt hjälper till att hitta personen i en räddningssituation. Arbete i vatten eller ovanför vatten på sommaren och vintern medför risk för hypotermi. Räddningsdräkterna för nödläge har olika användningsändamål och klasser. Flytvästen (EN 393) är ingen räddningsdräkt för nödläge och den skyddar inte användaren mot hypotermi.

 • Dräkter för kontinuerlig användning. Dräkter för kontinuerlig användning i arbetet och på fritiden.
 • Räddningsdräkter för nödläge. Räddningsdräkter som används/tas på för nödläge.
 • Helikopterdräkter. Avsedda för helikopterförare och passagerare.

VAL

Klargör först användningsändamålet och den nödvändiga skyddsnivån samt rätt storlek enligt ditt bröstomfång och din längd.

ANVÄNDNING

 • Följ tillverkarens bruksanvisning.
 • Miljöförhållanden och individuella egenskaper påverkar dräktens värmeisolering.

MÄRKNING

 • skyddsklass, våt-/torrdräkt
 • storlek enligt bröstomfång och längd
 • underställ rekommenderas för att räddningsdräkten ska uppnå sin optimala funktionalitet
 • tillverkarens namn eller identifiering
 • klassificering: oisolerade, isolerade, AES-dräkter (minst 80 N bärförmåga)

UNDERHÅLL OCH FÖRVARING

 • endast en oskadad dräkt skyddar vid akut exponering
 • förvara och underhåll räddningsdräkterna enligt tillverkarens anvisningar.

STANDARDER

EN ISO 15027 Sjöräddningsdräkter