Den största riskfaktorn vid vägarbeten är fordon som kör förbi för snabbt. Enligt statsrådets förordning om säkerheten vid byggarbeten 205/2009 ska varningskläder användas på byggarbetsplatser.

EN ISO 20471:2013 SKYDDSKLÄDER MED GOD SYNBARHET (VARSELKLÄDSEL)

Varselkläder är avsedda för arbeten där arbetstagaren måste synas. Kläderna är avsedda för situationer där det är mycket viktigt med hög synbarhet. Selar ingår inte i standardens tillämpningsområde. Standarden definierar minimikraven för materialens färg, reflektionsförmåga och ytor samt kraven på placeringen av materialet på kläderna.

VAL AV KLÄDER

Skyddsklassen som anger synbarheten samt modellen och materialet väljs utifrån riskkartläggningen och användningsändamålet. Kartlägg modellen och materialet som bäst lämpar sig för arbetet. Modellalternativen är väst, jacka och byxor eller overall. Materialalternativen är vävt tyg, trikå, vattentätt eller flamskyddat material. Tillåtna färger på fluorescerande bakgrundsmaterial i kombination med andra material är gul, orange och röd.

MÄRKNINGEN EN ISO 20471:2013

Du känner igen en typgodkänd produkt med hjälp av följande märkning: produktens namn, varumärke eller något annat sätt att identifiera tillverkaren eller dennes representant, produktens identifiering såsom handelsnamn eller produktnummer, storleksmärkning enligt standarden EN ISO 13688, nummer och år på standarden EN ISO 20471:2013, standardens piktogram och skyddsklass.

Standarden EN 471 som rör skyddskläder har ersatts av den nya standarden EN ISO 20471 från och med 30.9.2013. Varselkläder i enlighet med både standarden EN 471 och den nya standarden EN ISO 20471 får säljas och användas.

VISSTE DU DETTA?

  • Du kan testa reflexernas funktion i mörker med en ficklampa.
  • Förvara inte varselkläder i direkt solljus på fordonssätet eftersom det synliga fluorescerande materialet kan blekna.
  • Om arbetstagaren använder varselkläder och det finns optiska apparater på arbetsområdet, ska det säkerställas att reflexerna inte stör apparaternas funktion.
  • Se till att kläderna är rena. Tvätta och byt kläderna tillräckligt ofta eftersom smuts minskar klädernas synbarhet. Det är viktigt att byta kläderna mot nya om materialets färg eller reflexerna har blekts eller om kläderna inte längre blir rena i tvätten. Jämför färgerna till exempel med färgerna i nya kläder. Byt kläderna mot nya eller byt reflexen om den har slitits ut eller skadats på annat sätt. Om du tvättar kläderna själv, tvätta dem enligt tvättanvisningen och alltid tillsammans med liknande färger.
  • Om märken eller logotyper fästs på kläderna, fråga klädtillverkaren eller leverantören om den tillåtna ytan för dem.