När arbetsförmågan bedöms relateras personens resurser till de krav arbetet ställer. Resurserna omfattar:

  • hälsa och funktionsförmåga,
  • utbildning och kompetens,
  • värderingar och attityder samt motivation och tillfredsställelse med arbetet.

Behovet av resurser är beroende av de fysiska och psykiska krav som arbetet ställer samt av arbetsmiljön och arbetsklimatet.

När verksamheten för att upprätthålla och främja arbetsförmågan på arbetsplatsen genomförs professionellt och på lång sikt hjälper den arbetstagarna att må bra i sitt arbete och att bevara sin arbetsförmåga. Verksamheten förebygger också arbetsoförmåga. Detta förbättrar samtidigt företagens lönsamhet och funktionsförmåga på ett hållbart sätt.

Välbefinnande i arbetet innebär att arbetet känns meningsfullt och löper smidigt samt att arbetsmiljön och arbetsgemenskapen främjar hälsan och stöder karriären. Att man mår bra på jobbet syns i att individens och arbetsgemenskapens verksamhet löper smidigt, att kompetensen utvecklas och att erfarenheterna och attityderna är positiva.