tyoaika-uusi

ARBETSTIDENS DIMENSIONER

 1. Längd: Arbetsdagens, arbetsveckans eller den årliga arbetstidens längd.
 2. Tid på dygnet: Arbetstidens fördelning över olika tider på dygnet.
 3. Återhämtning: Arbetsdagarnas kontinuerliga cykel och vilotiderna där emellan.
 4. Arbetstidernas sociala dimension: Möjligheter att ordna sin fritid, arbetstidernas förutsägbarhet och möjlighet till påverkan.

Bra arbetstider ökar arbetstillfredsställelsen och ökar arbetets dragningskraft.

 TA I BEAKTANDE VID VAL AV ARBETSTIDSFORM

 • Författningar och kontrakt
 • Produktion och ekonomi
 • Personalens arbetstidsbehov
 • Hälsa, säkerhet och effektivitet

Arbetstiden reglerar möjligheterna att jämka samman arbetet och det övriga livet. Arbetstiden och speciellt arbete i skift påverkar arbetstagaren på ett övergripande plan och inverkar på olika livsområden, bland annat:

 • hälsa och säkerhet
 • familjen och det sociala livet samt hur fritiden kan spenderas
 • möjligheterna att delta i arbetet.

Det finns inte en riktigt bra arbetstid utan den måste skräddarsys så att den lämpar sig för arbetstagarens och organisationens behov.

DIREKTIV OCH FÖRFATTNINGAR

Arbetstiden regleras inom EU genom ett arbetstidsdirektiv och nationellt genom arbetstidslagstiftningen. Europaparlamentet och rådet har till exempel utfärdat en förordning för vägtransporternas körtider, raster och viloperioder.