Utbildningsprogrammet omfattar totalt sex år – en två år lång gemensam utbildning och en fyra år lång differentierad utbildning.

Den differentierade utbildningen omfattar olika perioder: företagshälsovård (2 år), rehabilitering och bedömning av arbetsförmågan (6 mån.), klinisk tjänstgöring på andra specialområden (12 mån.) samt en period vid Arbetshälsoinstitutet (6 mån.).

I utbildningen används både traditionella utbildningsmetoder och IKT-baserad webbundervisning. Utbildning ges vid fem olika universitet. I utbildningen deltar totalt cirka 700 läkare som utbildas av 300 utbild-ningsansvariga läkare vid företagshälsovårdsstationer som erbjuder utbildning.

Inom utbildningsområdet företagshälsovård och arbetsmedicin ges även vetenskaplig fortbildning.