TOP 10 –råd

1. Livet i balans?

 • Jag tidsplanerar mitt arbete regelbundet.
 • Jag håller isär arbete och fritid.
 • Jag arbetar inte för mycket (max. 50 timmar per vecka).
 • Jag har tid över också för familj och vänner.
 • Företagandet och familjelivet är i balans.

2. Energigivande måltidsvanor?

 • Jag inleder dagen med att äta frukost.
 • På dagen tar jag lunchpaus och då brukar jag också äta.
 • Jag äter min medhavda lunch i en trivsam miljö eller besöker en närbelägen lunchrestaurang.
 • Jag följer tallriksmodellen, också när jag äter medhavd lunch.
 • Jag ersätter inte måltiderna med mellanmål eller småätande.
 • Regelbundna måltidsvanor hjälper mig att orka med både arbete och fritid. >> RÅD OM HÄLSOSAM LUNCHMAT

3. Räcker konditionen till för arbetet?

 • Jag undviker muskelspänning, skador och rygg- och nackbesvär genom att stretcha och styrketräna och idka konditions- eller vardagsmotion.
 • Jag tränar på rätt nivå, så att jag inte tar ut mig.
 • Jag tar vara på varje tillfälle att motionera. Jag tar trapporna i stället för hissen och när jag går och handlar parkerar jag bilen ett stycke ifrån butiksingången.
 • Jag strävar att idka motion som gör mig andfådd och svettig.
 • Jag har tillräckligt med muskelstyrka för mitt arbete.
 • När jag drabbas av krämpor, uppsöker jag läkare i tid.
 • Man bör idka måttligt ansträngande motion minst 2,5 timmar per vecka.OBS! Promenad, simning och cykling är lämpliga motionsformer också för nybörjare. Man behöver inte motionera ensam – tillsammans med en kompis är det roligare.

4. Har du koll på stressen och återhämtningen?

 • Jag tar pauser under arbetsdagen.
 • Efter arbetet har jag lätt att koppla av.
 • Jag hinner återhämta mig från arbetet, innan jag går på jobb igen nästa dag. Då känner jag mig utvilad och redo för nya utmaningar.
 • Efter arbetet har jag ork över för allt möjligt annat.
 • På fritiden är jag ledig på riktigt och gör många roliga saker.
 • Jag använder inte alkohol och tobak för att hantera stressen.
 • Jag tar ut mina semestrar och kopplar då helt loss från arbetet.

5. Får du tillräckligt med sömn?

 • Jag har en regelbunden rytm för arbete, måltider och fritidsaktiviteter.
 • Jag är pigg och vaken i arbetet och blir inte trött mitt under arbetsdagen.
 • Jag motionerar eller idkar friluftsliv.
 • Två timmar före sänggåendet varvar jag ner och tar det lugnt.
 • Jag tar inte arbetet med mig i sängen.
 • Jag avsätter tillräckligt med tid för nattsömnen (7–8 timmar).

6. Får du stöd och uppmuntran?

 • Jag har minst en person som ger mig handfast stöd i svåra situationer.
 • Jag vårdar mina vänskapsrelationer. Vid behov har jag någon att luta mig mot.
 • Jag känner mina företagarkolleger. Vi brukar hjälpa varandra.

7. Sätter du värde på dig själv?

 • Jag visar självuppskattning genom att se till att jag har tid för mig själv.
 • Jag är rättvis mot mig själv och andra. Jag ställer inte orimliga krav på någon.
 • Jag har satt upp gränser för när och hur mycket jag arbetar.

8. Är ditt företag funktionsdugligt?

 • Mitt företag har en affärsplan.
 • Budgeten för mitt företag uppdateras regelbundet.
 • Mitt företags prissättning ligger på rätt nivå. Jag vet vad mina kolleger fakturerar för samma arbete.
 • Jag sköter pappersarbetet och faktureringen i tid.
 • Jag har ordning på verifikaten.
 • Jag vet hur mycket jag bör förtjäna under året för att klara räkningarna och kunna betala lön till mig själv.
 • Mitt företag fungerar bra. Där finns bl.a. alla arbetsredskap och maskiner som behövs för arbetet.
 • Ergonomin är i skick.
 • Jag kommer bra överens med mina arbetskamrater och kolleger. Vi är ett välfungerande team.
 • Jag följer utvecklingen och planerar för framtiden. Mitt företag kan hävda sig i konkurrensen.
 • Vid behov gör jag en reservplan eller bedömer och analyserar riskerna.

9. Har du de rätta färdigheterna?

 • Entreprenörsfärdigheter är en del av min yrkeskompetens och arbetsförmåga.
 • Till mina entreprenörsfärdigheter hör bl.a. kunskaper om lagstiftning och informationsteknik.
 • Jag upprätthåller min yrkeskompetens med hjälp av regelbunden fortbildning. Om mitt företag har anställda, ordnar jag med fortbildning också för dem.
 • Jag ser till att jag klarar mig och förbereder mig på framtiden. Jag har de försäkringar som behövs.
 • Jag ser till att min FöPL- eller LFöPL-försäkring är på rätt nivå.
 • Jag vet att sjukdagpenning, moderskapsdagpenning och framtida pensionsinkomster beror på arbetsinkomsten enligt FöPL/LFöPL.

10. Har du tillgång till företagshälsovård?

 • Jag har skaffat mig företagshälsovård.
 • Jag har planerat företagshälsovården i samråd med tjänsteproducenten.
 • Jag har en skriftlig plan för företagshälsovården.
 • Riskerna och belastningsfaktorerna i arbetet har utretts med hjälp av en arbetsplatsutredning/gårdsbesök och jag har fått råd om hur de kan minskas.
 • Under det senaste året har jag träffat företagshälsovårdaren eller företagsläkaren också av andra orsaker än sjukdom.