Orsaker

Alla asbestformer kan framkalla pleuraförändringar, krysotilasbest orsakar troligen minst förändringar. Placken syns i lungröntgenbilder först ca 20 år efter latenstiden, exsudativ pleurit kan bryta ut redan efter en latensperiod på mindre än tio år. Det finns relativt lite kunskap om hur snabbt rundatelektas (pseudotumör) och diffus fibros i visceralpleuran framskrider. Den senare utvecklas troligen i samma takt som pleuraplack.

Förekomst

Det upptäcks årligen ca 350 fall av godartade sjukdomar i pleuran orsakad av asbest, större delen av dem är fall av pleuraplack. I Finland finns för närvarande ca 50 000–60 000 personer som under en längre tid har exponerats för asbest. I samband med rivningsarbeten exponeras för närvarande ca 500–1 000 byggarbetare för asbest.

För information om antalet exponerade, undersökningar och åtgärder på olika nivåer, se rubriken Asbestos.

Symptom

  • Pleuraplack orsakar vanligen inga symptom.
  • En lungsäcksinflammation orsakad av asbest kan vara helt symptomfri, liksom också rundatelektas.
  • Fibros i visceralpleuran ger ofta inte heller några symptom. Om fibrosen kraftigt spridit sig och om det finns sammanväxningar kan den ge upphov till en tryckkänsla i bröstet och restriktiv försämring av lungfunktionen.

Prognos och rehabilitering

Endast fibros i visceralpleuran kan leda till en bestående och betydande funktionsstörning i lungorna och på så vis påverka arbetsförmågan. I jämförelse med fall av asbestos blir det mera sällan aktuellt med rehabiliterande åtgärder.