Ungefär en tiondel av de hudsjukdomar som anmälts till registret för arbetsbetingade sjukdomar utgörs av hudinfektioner och parasitsjukdomar.

Skabb

Enligt registret för arbetsbetingade sjukdomar är den vanligaste arbetsbetingade parasitsjukdomen skabb som förorsakats av skabbdjur. Detta beror delvis på att i registret har antecknats även personer som har varit i kontakt med skabbpatienter och som är symtomfria men ändå har fått medicinering mot skabb.

Arbetsbetingad skabb förekommer hos personalen i barnträdgårdar och barnhem, hos barnskötare, på anstalter för utvecklingsstörda, mentalsjukhus, åldringshem, avdelningar för dialys och transplantation samt hos personalen på avdelningar för cancer och andra allvarliga sjukdomar.

Skabb (scabies) är utslag förorsakade av skabbdjur hos människor (Sarcoptes scabiei var. hominis). Sjukdomen sprids av ca 0,3 mm långa befruktade skabbdjur som lyckats tränga in i hornlagret. Som en följd av detta uppstår gångar typiska för skabb, ofta på sidan av fingrarna och i området mellan handflatan och handleden. Symptomen uppstår 3-6 veckor efter smittan. Smittan smittar nästan alltid genom nära, relativt långvarig kontakt med en människa som lider av skabb. I sängkläderna lever djuret 2-3 dygn.

Symptom

Det första symptomet är klåda, varefter små, röda upphöjningar uppstår. Skrapmärken och vätskande hud som en följd av detta hör till sjukdomsbilden, särskilt om skabben har pågått länge. Diagnosen säkerställs när det på huden hittas 5-10 mm långa gångar och det är möjligt att fånga upp ett skabbdjur ur gången för undersökning i mikroskop.

Vården av sjukdomen förutsätter i allmänhet inte undersökningar hos Arbetshälsoinstitutet.

Ytterligare information
Reunala T, Karvonen J. Loistaudit ja hyönteisten puremat. I boken: Hannuksela M, Karvonen J, Reunala T, Suhonen R (ed.). Ihotaudit: Kustannus Oy Duodecim, Helsinki 2003, sidorna 220−223.

Mjölkarknutor eller paravaccinia

 • virussjukdom
 • hos personer som sköter nötkreatur
 • smitta från kons juver
 • inkubationstid 5-14 dygn
 • på smittostället blåröda och lätt ömmande små knutor omkring vilka förekommer rodnad
 • det finns ingen bot mot sjukdomen, men hudförändringarna läker genom ärrbildning inom 4-6 veckor.

Svamputslag

 • svampinfektion
 • förekommer hos djurskötare och personer som handskas med råa hudar
 • smitta från utslag hos djur
 • i inledningsskedet kraftig klåda, rodnande hud, sprucken hud och blåsor, senare fjällande utslag
 • sjukdomen bekräftas genom odling av såväl utslaget och den misstänkta smittokällan
 • medicinsk behandling

Rödsjuka eller erysipeloides

 • bakteriesjukdom
 • förekommer hos veterinärer, slaktare och fiskare
 • smittan sprids i allmänhet via köttet av sjuka djur (svin, lamm, hästar och fjäderfän) eller havsfiskar
 • inkubationstid ca 3 dygn
 • på smittostället ett kapselliknande svullet, blårött område ‘
 • sjukdomen kan diagnosticeras genom en provbit
 • behandlas med antibiotika men läker också av sig själv på ett par veckor