Av yrkeshudsjukdomarna är cirka en tionde del proteinkontakteksem eller kontakturtikaria. Till registret för arbetsrelaterade sjukdomar anmäldes år 2002 sammanlagt 115 fall.

Beskrivning av sjukdomen

Allergisk kontakturtikaria, dvs. kontaktnässelutslag, är en akut allergi (typ I). Vid en akut allergisk reaktion frigörs histamin från mastcellerna genom en specifik IgE-antikroppsmedierad reaktion. De allergener som framkallar akut allergi är vanligen äggviteämnen (proteiner) från djur- och växtriket, vilka har en molekylvikt på 20-40 kilodalton. I sällsynta fall kan allergin framkallas av kemikalier.

Symptom

Symptom på kontakturtikaria är rodnad, svullnad och hudutslag, dvs. kvaddlar som liknar dem man får av brännässlor, som snabbt, inom några minuter och vanligen inom mindre än en halvtimme, yppar sig på de hudpartier som har varit i kontakt med allergenet. Hudutslagen kliar ofta kraftigt men försvinner också snabbt, redan inom några timmar, utan att lämna några spår efter sig i och med att kontakten med det allergiframkallande ämnet upphör. Till symptomen hör ofta också övriga symptom på akut allergi, t.ex. klåda och rodnad i ögonen, nysningar, snuva, hosta, andnöd och astma. Om huden upprepade gånger exponeras kan patienten få kontinuerliga inflammationssymptom, proteinkontakteksem. Hudutslagen liknar då de hudutslag som orsakas av kemikalier.

Vanliga orsakare

  • djurepitel, hår och sekret (särskilt ko och försöksdjur)
  • mjöl, sädesslag och foder
  • naturgummilatex
  • hantering av övriga livsmedel (fisk, kött, ägg, rotfrukter, grönsaker)
  • prydnadsväxter och träd
  • enzymer inom industrin (amylas, proteas)
  • kemikalier (organiska syra-anhydrider, persulfater, isocyanater)