23.10.2017

Aktuellt om arbete med kemikalier
16.11.2017 – 17.11.2017
Cumulus Resort Tropiclandia, Kärleksstigen 3 65170 Vasa

Anmäl dig nu!

Ytbeläggningskemikalier är kända för att kunna orsaka bl.a. allergier. Det är viktigt att ha kunskap om dessa kemikalier för att kunna arbeta säkert med dem. På skolningen tar vi upp var och hur man kan exponeras i arbetet, och om vilka hälsoeffekter det kan medföra. Arbete med hälsoskadliga kemikalier kan förutsätta specifika hälsogranskningar, därför berättar vi också om dem.

Praktiska råd om personlig skyddsutrustning och hantering av kemikalieavfall ingår i utbildningen. Vårt fokus ligger på ytbeläggningskemikalier men inkluderar även branschspecifika aktualiteter.

Om du har frågor gällande kemikalier som du önskar att vi tar upp på kursen kan du sända dem till kursledarna senast 8.11.2017.

Behörighetsgivande utbildning inom företagshälsovård, ansökan Helsingfors II, våren 2018
17.5.2018 – 13.10.2018
Arbetshälsoinstitutet, Topeliusgatan 41 b 00250 Helsingfors

Anmäl dig nu!

Vi erbjuder en unik möjlighet att utbilda sig multiprofessionellt inom företagshälsovård – på svenska.

Den multiprofessionella behörighetsgivande utbildningen inom företagshälsovård (15 sp) ger i enlighet med lagen om företagshälsovård (1383/2001) och statsrådets förordning (708/2013) behörighet att verka inom företagshälsovården.

Deltagaren får beredskap att fungera enligt god företagshälsovårdspraxis för att främja och stöda arbetsplatsens välbefinnande i arbete samt behörighet att verka som yrkesutbildad person eller sakkunnig inom företagshälsovården. Utbildningen ger deltagaren färdigheter att känna igen de resurser, centrala exponerings-, risk- och belastningsfaktorerna i arbetet, arbetsmiljön och arbetsgemenskapen och kan utvärdera deras betydelse för hälsan och arbetsförmågan. Deltagaren kan ge åtgärdsförslag för att utveckla arbetet, arbetsmiljön, arbetsarrangemangen och arbetsgemenskapen samt elimineringen av riskfaktorer. Deltagaren internaliserar ett tvärvetenskapligt och multiprofessionellt sätt att arbeta inom företagshälsovården. Deltagaren kan i samarbete med andra utvärdera och utveckla sin egen verksamhet och dess verkningsfullhet.