Användning av personlig information

Vi samlar inte in personlig information om webbplatsens användare, varav en enskild användare kan identifieras. Endast inbjudan att svara på frågor eller feedback vi behöver en e-postadress eller annan kontaktinformation.

Upphovsrätt och länkar

Arbetshälsoinstitutets www-sidor och det därtill hörande text- och bildmaterialet är skyddat med stöd upphovsrättslag och andra tillämpbara lagar. Rättigheterna till webbsidorna och det publicerade materialet tillhör Arbetshälsoinstitutet eller andra rättighetsägare som nämnts på sidorna.

Användaren får inte missbruka sidornas innehåll (diagram, fotografier, text) eller sprida upphovsrättsskyddat material utan tillstånd från författaren eller ägaren av rättigheterna.

Meddelandena på dessa sidor får användas för offentlig informationsförmedling förutsatt att källan nämns vid användningen.

Det är tillåtet att länka till texterna på webbsidorna från andra www-sidor och andra texter om källan nämns.

Arbetshälsoinstitutet ansvarar inte för material som producerats av utomstående och som Arbetshälsoinstitutets sidor länkar till.

Användning av materialet för kommersiella ändamål förutsätter alltid särskild överenskommelse med Arbetshälsoinstitutet.

Ansvar och praxis gällande läsarkommentarer

På Arbetshälsoinstitutets webbmötesplatser (bloggar, Facebook-sidor och liknande) och i webbtidningen Työpiste finns det möjlighet att skriva kommentarer. Ordet är fritt, men osakligheter avpubliceras. Kommentarerna bör anknyta till det ämne som diskussionen gäller.

Kommentarskribenterna ansvarar själva för innehållet i sina kommentarer och de är bundna av finländsk lagstiftning. Skribenten kan bli rättsligt ansvarig för publicerade kommentarer med lagstridigt innehåll, t.ex. ärekränkning, spridande av information som kränker privatlivet, hets mot folkgrupp och brott mot upphovsrätten.

Cookies

På vår webbplats använder vi cookies för att förbättra kvaliteten på vår tjänst. Cookies är små textfiler som skickas till användarens dator, telefon eller läsplatta. Cookies gör ingen skada på användarnas apparater eller filer.

Med hjälp av cookies samlar vi in uppgifter om hur tjänsten används, t.ex. vilken webbadress användaren kommer från, vilken typ av webbläsare hen använder eller vilka delar av tjänsten hen har besökt och när.

Cookies gör det möjligt att samla in information om hur tjänsten används, t.ex. uppgifter om antalet användare. Informationen kan användas för att analysera hur tjänsten fungerar och för att anpassa tjänsten till användarens behov. Informationen kan också användas inom eller utanför Tjänsten för riktad reklam som kan antas intressera användaren, t.ex. i form av återmarknadsföring.

Användare kan om de önskar blockera cookies funktion genom att ändra sina webbläsarinställningar. De bör dock beakta att blockering eller radering av cookies kan påverka eller rentav blockera användningen av tjänsten eller vissa delar av tjänsten eller dess funktioner.

Begränsat ansvar

Arbetshälsoinstitutet försöker uppdatera sina www-sidor och se till att innehållet är korrekt.

Vi ansvarar dock inte för kostnader eller skador som orsakas av eventuella fel på sidorna. Arbetshälsoinstitutet ansvarar inte heller för olägenhet som orsakas av tekniska störningar eller av material som publicerats av utomstående och som nås genom länkar från vår webbplats.

Mångvetenskaplig forskning med helhetsgrepp är kärnan i Arbetshälsoinstitutets verksamhet. Genom forsknings- och utvecklingsarbetet produceras den bästa tillgängliga informationen som kan förbättra välmåendet och förhållandena på arbetsplatser samt främja de anställdas hälsa och arbetsförmåga.