21.11.2017

Pressmeddelande 51/2017 Uleåborg 21.11.2017

Företagarkvinnor förstår hur viktigt det är att ta vara på hälsan för att orka arbeta och bevara arbetsförmågan. Det här framgår av analysen av de enkäter och videomaterial om grupphandledning som samlades in inom Arbetshälsoinstitutets projekt ”Kvinnor och arbete – hälsofrämjande för och med företagarkvinnor”.

– Här finns goda förutsättningar för en hållbar förändring, säger projektchefen, forskaren Kirsi Timonen vid Arbetshälsoinstitutet. – För att främjandet av arbetsförmågan ska komma igång krävs det både en attitydförändring och inhämtande av nya kunskaper och färdigheter. För att komma igång med förändringen är det viktigt med stöd från ens närmaste krets och kollegor.

Företagare har nytta av kamratstöd

I Kvinnor och arbete-projektets enkät uppgav mer än 80 % av svarspersonerna att de återhämtar sig genom att motionera och röra sig ute i naturen. Deras arbetsvecka var i genomsnitt 47 timmar lång.

– Företagarna verkar vara intresserade av att främja sin arbetsförmåga, men på grund av tidspress och förtagarlivets utmaningar glömmer de ofta att vara på sig själva. Enkäten visar att företagare har nytta av att stödja varandra. Av svarspersonerna var över 60 procent ensamföretagare och hade endast sällan tillgång till företagshälsovård och annan stödservice. Tillgången till stöd är beroende av andra aktörer och motsvarar inte behovet, säger projektets ansvarige ledare Anne Salmi, senior expert vid Arbetshälsoinstitutet.

– På basis av enkätresultaten kan man skönja vissa förändringar i de medverkandes beteende i de grupper som diskuterade återhämtningens betydelse för arbetsförmågan och företagandet. De medverkande började bland annat reglera sin egen arbetstid, ta pauser i arbetet och gå och lägga sig tidigare. Allt detta är åtgärder som främjar arbetsförmågan. För företagare med långa arbetsdagar är det viktigt att se till att återhämta sig från arbetet, säger Anne Salmi.

Bra kondition ger bättre stresstålighet och snabbare återhämtning

Deltagarna i projektet Kvinnor och arbete har lärt sig att tänka mer på sin arbetsförmåga än tidigare.

– För att orka bättre tar de oftare pauser i arbetet. De har också blivit bättre på att ta lunchpaus under arbetsdagen. Det finns dock fortfarande utrymme för mer motion. God kondition ger bättre stresstålighet och snabbare återhämtning från arbetet. Motion är också avstressande och därigenom bra för sömnen. Företagarnas starka engagemang och energi är en viktig resurs, som bidrar till att upprätthålla deras arbetsförmåga, säger Kirsi Timonen.

Men företagare behöver nya metoder för att förbättra sin uthållighet och återhämtning. För att svara på detta behov har Arbetshälsoinstitutet utvecklat en app, som kan laddas ner gratis mot anmälan på adressen www.ttl.fi/palaudu

I samband med Arbetshälsoinstitutets ESF-finansierade utvecklingsprojekt ”Kvinnor och arbete – hälsofrämjande för och med företagarkvinnor” 2015–2017 gjordes en enkätundersökning som besvarades av 74 företagarkvinnor i Norra Österbotten. Enkäterna genomfördes 2015 och 2017. I projektet ingick även videoförmedlad kamratgruppsverksamhet under åren 2015–2017. Det videobaserade forskningsmaterialet omfattar totalt 37,5 timmar och har analyserats med kvalitativa forskningsmetoder. Detta pressmeddelande baserar sig på resultaten från både enkätundersökningen och videomaterialet.

Mer information

forskare Kirsi Timonen, Arbetshälsoinstitutet, tfn 030 474 2165, kirsi.timonen[at]ttl.fi

senior expert Anne Salmi, Arbetshälsoinstitutet, tfn 030 474 6013, anne.salmi[at]ttl.fi

specialforskare Merja Turpeinen, Arbetshälsoinstitutet, tfn 030 474 2669, merja.turpeinen[at]ttl.fi

>>Kvinnor och arbete-projektets webbsidor och produkter (på finska)

>>Fakta för företagare (på finska)

>>Bekanta dig närmare med resultaten av Kvinnor och arbete-projektets arbetsförmågeenkät (länken till Slideshare, på finska)

>>Videohandledning – ett sätt för företagshälsovården att svara på småföretagarnas behov? Lyssna på vår avgiftsfria direktsända webcast om ämnet 24.11. kl. 8.30 – 9.30, https://www.ttl.fi/perjantai-meetingit/ (på finska)

Twitter: #naisettyössä #YrityksetKuntoon