Vi utreder och främjar funktionaliteten hos lantbruksbranschens företagshälsovårdssystem. Vi förhandlar om utvecklingen av lantbruksbranschens företagshälsovård med företagshälsovårdsproducenternas ledning och personal.

Vårt mål är att nätverkandet och samarbetet mellan aktörer inom lantbruksbranschens företagshälsovård ska öka, att lantbruksbranschens företagshälsovård ska fungera i enlighet med god företagshälsovårdspraxis och att dess omfattning ska förbättras. Vi deltar i nationellt och internationellt samarbete.

Vi utbildar företagshälsovårdspersonal, lantbruksexperter, medlemmar i samarbetsgrupper och andra aktörer inom lantbruksbranschens företagshälsovård. Vårt mål är att arbetet inom lantbruksbranschen ska vara hälsosamt och tryggt. Vi uppmuntrar lantbruksföretagare att köpa företagshälsovårdstjänster. Vi informerar om aktuella frågor inom lantbruksbranschens företagshälsovård på olika tillställningar, på vår webbplats och i meddelanden till våra kunder.

Våra avgiftsfria experttjänster:

  • Vi förhandlar med företagshälsovårdsenheter om effektivisering av lantbruksbranschens företagshälsovård i fråga om resurser, kvalitet och ekonomi.
  • Vi erbjuder konsulthjälp i frågor som berör arbetsförhållanden inom lantbruksbranschen, arbetssäkerhet, arbetshygien, verksamhet som främjar arbetsförmågan samt god företagshälsovårdspraxis.
  • Vi fungerar som sakkunnig på evenemang för samarbetsgrupper inom lantbruksbranschens företagshälsovård samt evenemang för lantbruksföretagare.
  • Vi producerar material om lantbruksbranschens företagshälsovårdsservicesystem för företagshälsovården. Företagshälsovårdspersonal kan ha hjälp av dessa material i sin planering och marknadsföring av tjänster för lantbruksföretagare.

Våra avgiftsbelagda experttjänster:

  • Vi ordnar kurser och föreläsningar om lantbruksbranschens företagshälsovård, verksamhet för att upprätthålla arbetsförmågan och arbetshygien.
  • Vi gör arbetshygieniska utredningar och andra utredningar som främjar arbetsförmågan.