Vi har sammanställt god praxis för företagshälsovårdssamarbete som utvecklats under projektet Vaikuttavuutta työterveysyhteistyöllä (Verkningsfullhet genom företagshälsovårdssamarbete). Praxis har tillkommit genom samarbete mellan organisationen och företagshälsovården samt sakkunniga vid Arbetshälsoinstitutet. Du kan fritt ta del av, tillämpa och dra nytta av praxisen!

Kokous

Vi har delat in praxisen i två teman

Planera och samordna!

Under detta tema har vi samlat särskilt praxis med vars hjälp man kan stärka planmässigheten i företagshälsovårdssamarbetet, kopplingen till organisationens strategi och annan verksamhet samt kommunikationen. Till teman.

Stöd arbetsförmågan!

Under detta tema hittar du en samling praxis, som hjälper organisationen och företagshälsovården att ännu bättre stödja arbetstagarnas arbetsförmåga proaktivt, dra nytta av tidigt stöd -diskussioner och hitta nya former för företagshälsovårdssamarbetet. Till teman.

Se videoklippen här

 

Vad är fungerande företagshälsovårdssamarbete? (Kollage 1)

Vad är fungerande företagshälsovårdssamarbete? (Kollage 2)

Vad är fungerande företagshälsovårdssamarbete? (Kollage 3)

 

God praxis för företagshälsovårdssamarbete har utvecklats som en del av projektet Vaikuttavuutta työterveysyhteistyöllä – vaikuttavan työterveysyhteistyön indikaattorit ja hyvät käytännöt 2015–2018. Projektet finansieras av ESF och Arbetshälsoinstitutet. Projektet är en del av det större projektet Työterveystoiminnan vaikuttavuus ja sen indikaattorit (TTAVAIN) som koordineras av Tammerfors universitet.