suunnittelutilaisuus

Företagshälsovårdens verksamhetsplan svarar för sin del på detta behov, men vi har konstaterat att planerna ibland måste preciseras. Vid planeringen bör man fästa särskild uppmärksamhet vid den naturliga cykeln i organisationens verksamhet.

Det här avsnittet innehåller praxis som du kan tillämpa i din egen organisation eller företagshälsovårdsenhet. De kan vara till hjälp vid fördjupning av planmässigheten i företagshälsovårdssamarbetet.

Planera verksamheten tillsammans

  • Låt företagshälsovårdssamarbetet bli en del av strategin och planerna
  • Planera företagshälsovårdssamarbetet som en del i den årliga verksamheten
  • Få ut allt av gemensamma möten genom planering
  • Förbered dig noggrant inför mötet om verksamhetsplanen
  • Fördela ansvaret mellan olika tjänsteleverantörer
  • Fungera som kund hos företagshälsovården på samma sätt som dina bästa kunder fungerar

Säkerställ en smidig kommunikation

  • Strukturera viktig information som stöd för planeringen av verksamheten
  • Företagshälsovårdens sjukvårdstjänster: vilka används och på vilket sätt?
  • Utför arbetsplatsutredningen i samarbete mellan företagshälsovården och arbetarskyddet
  • Samarbeta vid kommunikation om problem med inomhusklimatet