4.8.2020

Om man använder ansiktsmasken av tyg på rätt sätt, kan den eventuellt minska spridningen av sekret från luftvägarna i närheten. Då minskar också möjligheten till att virusbärare utan symtom skulle sprida viruset vidare.

En ansiktsmask kan sprida viruset vidare. Om man gång efter gång drar på masken och tar av den, kan orenheter på dess utsida och på händerna hamna innanför skyddet och in i andningsorganen.

Dålig kondition, luftvägssjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar och hög ålder orsakar att man nödvändigtvis inte orkar använda andningmasken eller att skyddet kan förvärra hälsoproblem. Tvinga inte på någon att använda mask eftersom man inte kan veta om det är tryggt för personen att använda masker.

Klä inte masken på små barn. Masken kan öka risk för kvävningen.

Att sätta på och ta bort en ansiktsmask kräver noggrannhet så att en smutsig mask inte orsakar smittorisk.

Tips för att tillverka ansiktsmasker av tyg

 • Gör masken utav tunt tyg så att masken inte blir för tät. En mask som gjorts av för tätt tyg har ofta för stort andningsmotstånd, och då orkar man inte andas genom skyddet. Om masken är för tät blir även koldioxidhalten i andningsluften för hög. Testa att du kan väl  andas genom ansiktsmasken.
 • En flergångsmask ska tillverkas av ett material som kan tvättas minst i ett 60 graders program, men helst i ett 90 graders program eller som kan kokas i vatten.
 • Masken ska täcka munnen och näsan och sitta tätt på ansiktet. Masken får inte spänna på användarens huvud för mycket.

 Minneslista – använd en ansiktsmask på rätt sätt

 • Tvätta händerna innan du drar på en ren mask.
 • Rör inte maskens yta förrän du har masken på dig.
 • Drick eller ät inte medan du använder masken.
 • Om du rör maskens utsida medan du använder masken, tvätta eller desinfektera dina händer.
 •  Tvätta händerna innan du tar av masken.
 • Ta av masken genom att endast röra bandet bakom huvudet eller öronen. Rör inte maskens utsida.
 • Tvätta eller desinfektera händerna efter att du tagit av masken.
 • Tvätta en mask av tyg minst i ett 60 gradens program men helst i ett 90 graders program eller koka den i vatten med lite tvättmedel i fem minuter. Skölj och torka masken.

 Glöm inte att hålla avstånd – ansiktsmasken ger bara extra skydd

Följ alltid de viktigaste preventiva åtgärderna:

 • god handhygien
 • god hosthygien
 • undvika fysiska kontakter eller närkontakter
 • undvika röra vid ansiktet, näsan eller munnen

 Ansiktsmaskerna är inte andningsskydd

Hemmagjorda ansiktsmasker får inte kallas för andningsskydd eller för mun- och nässkydd, eftersom andningsskydden och mun- och nässkydden måste uppfylla krav som kan visa att de skyddar en och att de är trygga att använda.

Kraven är en del av vår lagstiftning och finns i förordningen om personlig skyddsutrustning (EU 2016/425) och i förordningen om medicintekniska produkter (EU 2017/745). Närmare tekniska krav nämns i standarderna EN 149 och EN 14683.

Mer information med epost viestinta@ttl.fi. 

Arbetshälsoinstitutets anvisningar har uppgjorts tillsammans med Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) och Institutet för hälsa och välfärd (THL). Vi följer också publikationerna av den europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) och Världshälsoorganisationen (WHO).

Den europeiska smittskyddsmyndighetens (ECDC) COVID-19-webbplats

Världshälsoorganisationens (WHO) coronavirus disease webbplats