11.9.2018

Arbetshälsodagarna 11.–12.9.2019, Tammerfors Mäss- och Sportcentrum (TESC)
Press meddelande 31/2018

Med Kvalitetspriset vill Arbetshälsoinstitutet uppmuntra företagshälsovårdsenheterna att utveckla sin verksamhet.

– Samtidigt synliggör vi högkvalitativt arbete, understryker ordföranden för Företagshälsovårdens kvalitetsnätverk Timo Leino vid Arbetshälsoinstitutet.

Kvalitetspriset, som nu delades ut för andra gången, gavs till Företagshälsan Helsingfors. Priset överlämnades vid Arbetshälsodagarna i Tammerfors 11.9.2018.

– Vi har visat att man kan skapa arbetshälsonytta med hjälp av ett heltäckande kvalitetssystem. Kvalitet och verkningsfullhet går hand i hand, och utan kvalitet uppnås inte verkningsfullhet. I sista hand är det ändå alltid kunden som bedömer hur bra vi har lyckats. Vi är tacksamma för den erkänsla vi har fått – det uppmuntrar oss till fortsatt förnyelse inom ramen för vårt fungerande system, säger Tiina Pohjonen, verkställande direktör för Företagshälsan Helsingfors.

Mottagaren av kvalitetspriset utses bland medlemmarna i Företagshälsovårdens kvalitetsnätverk och är öppen för alla företagshälsovårdsenheter. Priset utdelas på basis av ansökningar inlämnade under ansökningstiden. Verksamhetens kvalitet bedöms på basis av de olika delområdena för kvalitetsnätverkets nivåklassificering: personalens kompetens, serviceprocessernas funktion, företagshälsovårdssamarbetets genomförande, kvalitetssystemets funktion, kundnöjdhet och kostnader.

Årets vinnare utsågs av kvalitetsnätverkets utvecklingsteam.

Mer information:

Timo Leino, ordförande för Företagshälsovårdens kvalitetsnätverk, Arbetshälsoinstitutet, tfn 043 825 1894, timo.leino@ttl.fi

Helena Jatkonen, tf produktchef, Företagshälsovårdens kvalitetsnätverk, Arbetshälsoinstitutet, tfn 050 517 0119, helena.jatkonen@ttl.fi

Tiina Pohjonen, verkställande direktör, Företagshälsan Helsingfors, tfn 050 571 2668, tiina.pohjonen@hel.fi

Företagshälsovårdens Kvalitetsportal