10.10.2019

På bilden från vänster till höger kundchef Tiina Nuora, företagsfysioterapeut Johanna Rautakorpi, företagshälsovårdare Sanna Koivula,  arbetshälsopsykolog Pia Pihlajasaari och  företagshälsovårdsläkare Katja Ketola från Terveystalo Tampere.

Arbetshälsodagarna 8-9.10.2019, Helsingfors Mässcentrum, pressmeddelande 45/2019

Med detta kvalitetspris vill Arbetshälsoinstitutet uppmuntra företagshälsovårdsenheterna att förbättra sin verksamhet.

– Samtidigt synliggör vi arbeten som håller god kvalitet, understryker ordföranden för Företagshälsovårdens kvalitetsnätverk Timo Leino vid Arbetshälsoinstitutet.

Kvalitetspriset delades nu ut för tredje gången. Årets pristagare Terveystalo Tampere mottog priset den 9 oktober 2019 i samband med Arbetshälsodagarna.

– Vi har arbetat målmedvetet med att utveckla företagshälsovårdens processer i enlighet med Terveystalos kvalitetssystem. Vi har en mycket kompetent personal och utbildar fortlöpande nya kunniga medarbetare, bland annat via trainee-programmet för företagshälsovårdare. Kundnöjdheten är hög och vår ambition är att förbättra den ytterligare, bland annat med hjälp av kundfeedback. Våra nyskapande digitala och distansbaserade tjänster gör kundservicen snabb och smidig och förser ledningen med databaserat stöd. Vi satsar också allt mer på förebyggande verksamhet, bland annat fysioterapi och tjänster för psykiskt välbefinnande, säger Henri Mäenalanen, Terveystalo Tamperes regiondirektör för Tammerforsnejden.

– Kvalitetspriset är en fin erkänsla för vårt arbete och vår strävan till fortlöpande utveckling. Jag vill tacka hela vår företagshälsovårdsenhet i Tammerfors för ett långsiktigt kvalitetsarbete, säger Mäenalanen.

Mottagaren av kvalitetspriset utsågs i år i en öppen tävling för alla företagshälsovårdsenheter i Finland på basis av de ansökningar som hade lämnats in under ansökningstiden. Verksamhetens kvalitet bedömdes både på basis av ansökan och de olika delområdena av nivåklassificeringen, nämligen personalens kompetens, serviceprocessernas funktion, företagshälsovårdssamarbetets genomförande, kvalitetssystemets funktion, kundnöjdheten och kostnaderna.

Vinnaren utsågs av utvecklingsteamet inom Företagshälsovårdens kvalitetsnätverk.

Mer information:

Timo Leino, ordförande för Företagshälsovårdens kvalitetsnätverk, Arbetshälsoinstitutet, tfn 043 825 1894, timo.leino@ttl.fi

Henri Mäenalanen, regiondirektör, Terveystalo Tampere, tfn 050 433 0074, henri.maenalanen@terveystalo.com

Företagshälsovårdens kvalitetsportal www.laatuportaali.fi

Arbetshälsodagarna www.ttl.fi/tyoterveyspaivat

Arbetshälsodagarna är det största evenemanget i företagshälsovårdsbranschen. På Arbetshälsodagarna samlas branschfolk, HR-experter och chefer för att diskutera aktuella utmaningar i arbetslivet. Arbetshälsodagarna hålls i Helsingfors Mässcentrum 8–9.10.2019.