7.11.2019

Man ska inte vara onödigt rädd för misstag, utan se dem för vad de är – en enorm utvecklingspotential. Jag vill uppmuntra alla som har gjort misstag att dela med sig av sina erfarenheter, så att också andra kan ha nytta av dem, säger Mika Sutinen.

Sutinen är känd som företagare och verkställande direktör med lång erfarenhet. Senast var han VD för affärskedjan Musti ja Mirri, som säljer produkter för sällskapsdjur. Under hans tid växte affärskedjan tiofalt och utvecklades till Finlands internationellaste detaljhandelskedja.

Numera är han riskkapitalbolaget Vaaka Partners Oy:s industrial partner och arbetar som styrelseproffs i ett flertal bolag. Enligt honom är det hans förmåga att leva med risken att göra misstag som har hjälpt honom att bli framgångsrik.

”Jag har lärt mig två viktiga färdigheter som jag inte var född med. För det första har jag lärt mig att försöka mig på nya saker och uthålligt pröva mig fram, trots att risken att misslyckas kan vara stor. För det andra har jag tvingat mig att vara skoningslöst uppriktig med mig själv när det gäller att lära mig av mina misstag.”

Att göra fel är att inte lära sig av det man gör

Det är ett naturligt beteende att tolka allting till det bästa, och inte befatta sig med sina misslyckanden. Man är rädd för att ens misstag ska avslöjas. Därför analyserar man inte sina misstag, utan går hellre vidare med trevligare uppgifter.

Mika Sutinen anser att man måste analysera sina misslyckanden för att lära sig av dem, och att man måste dela med sig av lärdomarna inom hela organisationen. Det lönar sig att skapa en kultur som uppmuntrar människor att berätta om sina egna misstag så att andra kan lära sig av dem.

Att göra fel är enligt Sutinens definition att inte lära sig av det man gör. Det kan rentav vara svårare att lära sig av sina framgångar än av sina misstag.

En organisation kan ha varit framgångsrik och uppvisa goda försäljningssiffror. Men vet man inte vad framgången beror på, så bäddar det för misslyckande. Visst är det fint när det går bra. Men om en tid kanske det inte går så bra, om man inte känner till mekanismen bakom framgången.

”Jag tror att de allra flesta organisationer redan har gjort allt det som är lätt att genomföra. Det som nu behöver göras för att utveckla verksamheten är åtgärder av mer invecklad art. Färdigheten att lära sig av sina misstag och framgångar utgör företagens största utvecklingspotential.”

Ett misstag som fortfarande svider i skinnet

Mika Sutinen bedömer att han varje år gör hundratals eller rentav tusentals misstag. Av en del misstag har han lärt sig mycket, av andra mindre.

Sedan finns det en mängd misstag som har varit helt onödiga, som berott på slarv eller trötthet eller liknande. Sutinen berättar om ett sådant misstag som fortfarande får det att svida i skinnet:

För ett tjugotal år sedan var man i ett visst bolag tvungna att genomföra en enorm personalsanering för att rädda företaget. En tredjedel av personalen fick sparken. De sista besluten fattades kvällen – eller rättare sagt natten – innan uppsägningarna offentliggjordes.

Sent på natten skulle Sutinen skicka ett meddelande till ledningsgruppen där han motiverade varför en viss person borde sägas upp. Men meddelandet gick fel och hamnade i stället hos just den som skulle sägas upp.

”Det var ett fruktansvärt misstag, som personen säkert aldrig kommer att glömma. Jag bad naturligtvis om ursäkt när det hände, men personen kan troligen aldrig förlåta mig helt, och har knappast kommit över det än i dag. Jag blir fortfarande kallsvettig när jag tänker på saken.”

Den ursprungliga texten i Työpiste-webbtidningen:

Moka on oppimisen raaka-ainetta työpaikalla