Rekommendationer för att främja hälsosamma livsstilar på arbetsplatser

>>Mars iväg! – Hälsosamma arbetsplatser

Listor över tips för hälsa på arbetsplatsen

>>Motion – fysiskt tungt arbete

>>Motion – Stillasittande arbete

>>Återhämtning

>>Näringsintag

>>Sömn

Mars iväg: Plan för hälsobefrämjande

>>Planen för hälsobefrämjande

Rekommendationerna har tagits fram i samarbete med en bred grupp av påverkare inom arbetslivet.

Mars iväg! – Rekommendationerna Hälsosamma arbetsplatser för att befrämja hälsa på arbetsplatser har producerats i konsortiumprojektet Promo@work. Projektet får finansiering
från Rådet för strategisk forskning (STN), som är verksamt inom Finlands Akademi.