Rekommendationer för att främja hälsosamma livsstilar på arbetsplatser

>>Kom igång! – Hälsosamma arbetsplatser

Listor över tips för hälsa på arbetsplatsen

Motion – fysiskt tungt arbete>>

Motion – stillasittande arbete>>

Äterhämtning>>

Näringsintag>>

Sömn>>

KOM IGÅNG: Plan för hälsobefrämjande

Planen för hälsobefrämjande>>

Rekommendationerna har tagits fram i samarbete med en bred grupp av påverkare inom arbetslivet.

Kom igång! – Rekommendationerna Hälsosamma arbetsplatser för att befrämja hälsa på arbetsplatser har producerats i konsortiumprojektet Promo@work. Projektet får finansiering
från Rådet för strategisk forskning (STN), som är verksamt inom Finlands Akademi.