21.11.2017

Pressmeddelande, 16.11.2017

Trakasserierna kan ta sig olika uttryck, från fysisk beröring och sexuella närmanden till meddelanden med sexuellt innehåll. Om ofredandet är systematiskt och återkommande, kan det betraktas som sexuellt färgad arbetsplatsmobbning.

En arbetsgivare som får kännedom om ett fall av sexuella trakasserier är skyldig att vidta åtgärder för att sätta stopp för beteendet.

– Det är bra att det talas om det här problemet, som man på många arbetsplatser har valt att förtiga. Det är viktigt att inte tillåta trakasserier på arbetsplatsen. Det är också viktigt att inte nonchalera människors upplevelser.  Ingen ska behöva vara rädd på arbetsplatsen eller behöva stå ut med kränkande beteende, säger direktör Krista Pahkin vid Arbetshälsoinstitutet.

Ta upp saken till diskussion

Gör så här, om du upplever att du utsätts för sexuella trakasserier:

  • Bagatellisera inte det som har hänt
  • Reagera omedelbart. Utgå inte från att beteendet kommer att upphöra, om du inte bryr dig om det.
  • Ta genast upp saken till diskussion med den som har betett sig störande. Den personen är kanske inte själv medveten om att beteendet upplevs som störande.
  • Berätta vilken typ av beteende du upplever som störande.
  • Be om hjälp, t.ex. av en arbetskamrat, när du ska ta upp problemet till diskussion.
  • Om det känns svårt för dig att ta upp det till diskussion med den som beter sig störande, bör du tala direkt med din chef. Om du behöver hjälp med att ta upp frågan med din chef, kan du vända dig t.ex. till din arbetarskyddsfullmäktig eller till företagshälsovården.

 

Om ofredandet upprepas, bör du anteckna var och när det skedde och vilka som var närvarande. Spara eventuella mejl eller andra meddelanden med trakasserande och kränkande innehåll.

Om du upplever att du blir trakasserad av din chef, bör du anmäla detta till chefens överordnade. För råd och information kan du också vända dig till arbetarskyddsmyndigheten (regionförvaltningsverket), ditt fackförbund, förtroendemannen för din arbetsplats eller Jämställdhetsombudsmannen.

På Arbetshälsoinstitutets webbplats finns anvisningar om hur man bör gå tillväga, om man upplever att man utsätts för osakligt bemötande på arbetsplatsen. Anvisningarna baserar sig på de ovan angivna råden och på innehållet i boken ”Flirtti – häirintä – jännite: Seksuaalinen ahdistelu työpaikalla” av Kaisa Kauppinen och Mari Purola.

Definitionen av sexuella trakasserier ingår i jämställdhetslagen, och definitionen av andra former av arbetsplatsmobbning i arbetarskyddslagen.

För tillsynen över arbetarskyddslagen ansvarar arbetarskyddsmyndigheten (regionförvaltningsverket). Regionförvaltningsverket (RFV) påpekar i sitt pressmeddelande 1.11.2017 att handlingar som i jämställdhetslagen betraktas som trakasserier inte nödvändigtvis betraktas som trakasserier enligt arbetarskyddslagen. För tillsynen över jämställdhetslagen ansvarar Jämställdhetsombudsmannen.

Av de yrkesaktiva som medverkade i intervjuundersökningen Arbete och hälsa i Finland år 2009 uppgav 3 % av kvinnorna och 1 % av männen att de hade upplevt sexuella trakasserier i arbetet. Det motsvarar cirka 31 000 kvinnor och cirka 12 000 män. Unga anställda hade upplevt trakasserier oftare än äldre anställda (Arbete och hälsa i Finland 2009, Arbetarhälsoinstitutet).

Mer information:

direktör Krista Pahkin, Arbetshälsoinstitutet, tfn 046 8507717, krista.pahkin[at]ttl.fi

Publikationer och webbsidor:

Kauppinen K och Purola M: Flirtti – häirintä – jännite: Seksuaalinen ahdistelu työpaikalla. Työterveyslaitos 2001.

Työpaikkakiusaaminen ja sen ehkäisy www.ttl.fi (Hur man förebygger arbetsplatsmobbning, på finska)

Regionförvaltningsverkets pressmeddelande 1.11.2017: Sexuella trakasserier kommer sällan till arbetarskyddsmyndighetens kännedom.

Sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön (Tasa-arvo.fi, Jämställdhetsombudsmannen)

Trakasserier på arbetsplatser (https://www.tasa-arvo.fi/web/sv/trakasserier-pa-arbetsplatser)