15.8.2017

– Företagarens arbetsförmåga är företagets grundval. Ibland är företagarna så starkt engagerade i sitt arbete att de glömmer att ta vara på sig själva. Också det ekonomiska läget och möjligheterna att koppla loss från arbetet kan påverka möjligheterna att ta vara på arbetsförmågan, konstaterar arbetshälsopsykolog Heli Hannonen vid Arbetshälsoinstitutet.

Arbetshälsoinstitutets nya handbok innehåller bland annat råd om hur man hanterar stressen och undviker att stressäta och om hur man åstadkommer en bestående livsstilförändring. Där beskrivs bl.a. hur man bekämpar frestelsen att småäta genom att hitta på något annat att göra: ringa en kompis, skriva ner sina bekymmer, sticka, hugga ved eller läsa en god bok. Ett lager med godis är inte bra att ha, även om man får unna sig något gott ibland.

Handboken väcker tankar om arbetsförmågans delområden och vilka färdigheter som krävs av en företagare. En viktig färdighet är att kunna sova tillräckligt mycket och undvika att fundera över stressiga saker före sänggåendet. Man ska inte ta med arbetet i sängen, utan sovrummet ska vigas för sömn, kärlek och sex.   Alkohol försämrar sömnkvaliteten, till och med i små doser.

Aktiverande uppgifter

Det finns företagare som tycker det är avstressande att göra upp årsbudgeten, medan andra har mest nytta av att kritiskt granska sin tidsanvändning och bedöma behovet av pauser i arbetet. Handboken innehåller många praktiska uppgifter för företagaren själv att fundera över. En del av uppgifterna riktar sig till yrkespersoner inom företagshälsovården och är avsedda att användas som stöd för samtal med företagare.

– Företagare har ofta mycket kunskap om hur man borde göra, men alla har kanske inte kommit att tänka på sambandet mellan den egna arbetsförmågan och företagets framgång – eller vad allt det innebär att helt lägga om sina arbetsvanor eller andra vanor, säger specialexpert Eija Mäenpää-Moilanen vid Arbetshälsoinstitutet.

Lättanvänt redskap hjälper en att reflektera över arbetsförmågan redan i planeringsskedet

Allt fler nya arbetsplatser skapas av småföretag och allt fler ungdomar drömmer om att grunda ett eget företag. Handboken fyller ett behov när det gäller råd om hur man främjar en hållbar företagsverksamhet och tryggar företagarens arbetsförmåga.

– Företagare kan vara så starkt engagerade i sin verksamhet, att det kan vara svårt för dem att slita sig från arbetet – ibland verkar det inte finnas några alternativ. I handboken har man beaktat företagandets villkor och försökt undvika att ge påbud och förmaningar, säger Heli Hannonen.

Bekanta dig med handboken

Yrittäjän työkyky – Menestyvän yrityksen kivijalka (Företagarens arbetsförmåga – grundvalen för ett framgångsrikt företag)

En tryckt version av boken kan beställas gratis på adressen anne.salmi[at]ttl.fi

Handboken har tagits fram inom ramen för Arbetshälsoinstitutets ESF-finansierade utvecklingsprojekt ”Kvinnor och arbete – hälsofrämjande för och med företagarkvinnor”. Handboken är en sammanställning av idéer om hur företagarna själva kan främja sin arbetsförmåga och uthållighet i arbetet. I boken finns också små uppgifter och tankeställare för företagshälsovården och företagarens stödtrupper. Där finns också tips om hur man främjar sitt välbefinnande, så att man orkar fortsätta att arbeta som företagare. De här tipsen har getts av företagarkvinnor som deltog i projektet.

Mer information

arbetshälsopsykolog Heli Hannonen, Arbetshälsoinstitutet, tfn 030 474 6114, heli.hannonen[at]ttl.fi

specialexpert Eija Mäenpää-Moilanen, Arbetshälsoinstitutet, tfn 030 474 6011, eija.maenpaa-moilanen[at]ttl.fi

senior expert Anne Salmi, Arbetshälsoinstitutet, tfn 030 474 6013, anne.salmi[at]ttl.fi

 

Webbsajten Kvinnor och arbete (på finska)

Fakta för företagare (på finska)

 

Med anledning av jubileumsåret Finland100 erbjuder Arbetshälsoinstitutet möjlighet för småföretagare (med färre än 50 anställda) att under kampanjtiden 5-8.9.2017 köpa experttjänster för bara 100 € (+ moms).  https://www.ttl.fi/satasellamukaan/