18.10.2018

Pressmeddelande 37/2018

Webbtjänsten består av ett självskattningsformulär för bedömning av olika faktorer som påverkar ens arbete, arbetsmiljö, arbetsmetoder och hälsobeteende samt åtgärder som skyddar mot faror i arbetet. Svarspersonerna får också feedback om hur de mår och hur de klarar att ta vara på sin arbetsförmåga.

– Självskattningsformuläret erbjuder ett enkelt och systematiskt sätt att gå igenom olika faktorer som påverkar hälsan och välbefinnandet i arbetet, bl.a. psykisk och fysisk belastning, olika typer av sjukdomssymtom, exponeringsfaktorer och livsstilsrelaterade faktorer. Med hjälp av självskattningsformuläret kan företagare få hjälp att identifiera olika faktorer som påverkar deras arbetshälsa och som är viktiga att åtgärda, berättar forskare Birgitta Kinnunen vid Arbetshälsoinstitutet.

– När man fyllt i självskattningsformuläret får man en skriftlig feedback som det lönar sig att spara eller skriva ut, eftersom den inte lagras av webbtjänsten. Feedbacken innehåller information och råd om åtgärder som svarspersonen kan vidta för att förbättra sin arbetsmiljö och sitt hälsobeteende, understryker Kinnunen.

– Webbtjänsten är skräddarsydd för företagare, företag och arbetstagare som är verksamma på landsbygden. Den är gratis, fungerar på olika typer av datorer och kan också användas på mobil och surfplatta. Tjänsten kommer senare upp också på svenska och engelska.

Långvarigt utvecklingsarbete

Webbtjänsten baserar sig på en enkät om företagshälsovård för företagare, som utvecklades vid Arbetshälsoinstitutet redan i början av 2000-talet. Frågeformuläret är nu helt förnyat. Initiativet till att utveckla ett nytt frågeformulär kom från Landsbygdsnätverkets välbefinnandegrupp, i vilken ingår företrädare för bl.a. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK och Suomen Yrittäjät (Företagare i Finland). Under utvecklingsprocessen har tjänsten testats av en grupp på cirka 40 landsbygdsföretagare och anställda inom företag på landsbygden.

Informationen används för att utveckla utbildning, vägledning och rådgivning

Den information som samlas in via webbtjänsten används för att utveckla utbildningen, vägledningen och rådgivningstjänsterna för företagare och anställda vid företag som är verksamma på landsbygden. Inga enskilda svarspersoner går att identifiera och inga uppgifter lämnas ut till utomstående.

– Resultaten används även som vägledning för företagshälsovårdsenheter och andra instanser som ansvarar för säkerheten i arbetet. Informationen kan också användas för att upprätta statistik och allmänna översikter, säger Kinnunen.

Svaren sparas utan identifikationsuppgifter i Arbetshälsoinstitutets databas. Feedbacken till svarspersonerna sparas däremot inte.

Mer information: forskare Birgitta Kinnunen, tfn 040 753 2013, e-post: birgitta.kinnunen@ttl.fi

Här kan du bekanta dig med självskattningsformuläret: www.ttl.fi/oma-arvio (på finska)