Kontakta oss

Arbetshälsoinstitutet
PB 40
00032 ARBETSHÄLSOINSTITUTET

Telefon: 030 4741 (växel)
E-post: fornamn.efternamn@ttl.fi

Telefonsamtalens pris:  samtal till Arbetshälsoinstitutets riksomfattande företagsnummer, som börjar med 030, kostar om de rings från det fasta telefonnätet 8,21 cent/samtal + 1,16 cent/min och om de rings från mobiltelefonnätet 29,7 cent/min.

Du kan ringa avgiftsfritt till Arbetshälsoinstitutet via 020202.fi -tjänsten (privatpersoner) eller via Fonecta finder (företag).

Verksamhetspunkter

Helsingfors, högkvarter
Besöksadress: Topeliusgatan 41 b

Helsingfors, Ärilsvägen
Besöksadress: Ärilsvägen 3 A, 00370 Helsingfors
Postadress: PB 18, 00032 ARBETSHÄLSOINSTITUTET

Kuopio
Besöksadress: Forskningscentret Neulanen, Neulaniementie 4, 70210 Kuopio
Postadress: Arbetshälsoinstitutet, 70032 ARBETSHÄLSOINSTITUTET

Tammerfors
Besöksadress: Technopolis, Kalevantie 2, B-talo, 33100 Tampere
Postadress: Arbetshälsoinstitutet, 33032 ARBETSHÄLSOINSTITUTET

Uleåborg
Besöksadress: Kastellin tutkimuskeskus, Aapistie 1, 90220 Uleåborg
Postadress: Arbetshälsoinstitutet,  90032 ARBETSHÄLSOINSTITUTET

Åbo
Besöksadress: Lemminkäinengatan 14 – 18 B (DataCity), 20520 Åbo (sjätte våningen)
Postadress: Arbetshälsoinstitutet,  20032 ARBETSHÄLSOINSTITUTET

Faktureringsadress

Nätfaktura
Nätfaktura: 003702202669
Nätfakturaoperator Logica Ab
Kod 003703575029

Pappersfaktura
Arbetshälsoinstitutet
Inköpsreskontra
PB 350
00038 LOGICA

Observera att alla faktorer måste sändas till faktureringsadress, faktorer kan inte skickas per e-post.

FO-nummer
0220266-9

Bankkonto
Danske Bank
FI9780001301798188
DABAFIHH