Kontakta oss

Arbetshälsoinstitutet
PB 40
00032 ARBETSHÄLSOINSTITUTET

Telefon: 030 4741 (växel)
E-post: fornamn.efternamn@ttl.fi

Telefonsamtalens pris:  samtal till Arbetshälsoinstitutets riksomfattande företagsnummer, som börjar med 030, kostar om de rings från det fasta telefonnätet 8,21 cent/samtal + 1,16 cent/min och om de rings från mobiltelefonnätet 29,7 cent/min.

Du kan ringa avgiftsfritt till Arbetshälsoinstitutet via 020202.fi -tjänsten (privatpersoner) eller via Fonecta finder (företag).

Verksamhetspunkter

 • Tammerfors
  Besöksadress: Uimalankatu 1 (Hippostalo)
  Postadress: Arbetshälsoinstitutet, 33032 ARBETSHÄLSOINSTITUTET
 • Uleåborg
  Besöksadress: Kastellin tutkimuskeskus, Aapistie 1, 90220 Uleåborg
  Postadress: Arbetshälsoinstitutet,  90032 ARBETSHÄLSOINSTITUTET
 • Åbo
  Besöksadress: Lemminkäinengatan 14 – 18 B (DataCity), 20520 Åbo (sjätte våningen)
  Postadress: Arbetshälsoinstitutet,  20032 ARBETSHÄLSOINSTITUTET

 

Faktureringsadress

Nätfaktura: 003702202669
Nätfakturaoperator Logica Ab
Kod 003703575029

Pappersfaktura:
Arbetshälsoinstitutet
Inköpsreskontra
PB 350
00038 LOGICA

FO-nummer 0220266-9

Danske Bank
FI9780001301798188
DABAFIHH