25.5.2020

Uppdaterad 17.8.2020

I denna anvisning har sammanställts tips om hur man när coronakrisen drar ut på tiden kan stödja det psykiska välbefinnandet på arbetsplatserna och hemma vid distansarbete.

Den långvariga oron för coronavirusepidemins effekter, för den egna och de närståendes hälsa och för det ekonomiska uppehället tär på resurserna och stör arbetskoncentrationen. Den föränderliga situationen medför nya praxis och anvisningar när man frångår restriktionerna och rekommendationerna att arbeta på distans och en del anställda återgår till sina arbetsplatser. Om situationen drar ut på tiden och ovissheten fortsätter är det viktigt att sköta om arbetstagarnas psykiska välbefinnande och återhämtning.

Anställd

1. Identifiera din egen situation och oro

 • Coronaviruset har påverkat allas arbeta på något sätt. En del av de anställda har övergått till distansarbete och fortsätter åtminstone delvis arbeta på detta sätt. En del har fortsatt sitt arbete under ganska likadana förhållanden som innan coronakrisen. Andra arbetar under mer belastande förhållanden än vanligt. Den förändrade arbetssituationen kräver att alla anpassar sig och tillägnar sig nya rekommendationer och anvisningar.
 • Familjesituationen påverkar hur vardagen kommer att se ut, då barnen går tillbaka till dagvården och skolorna.  I familjerna reflekterar man över hur man ska gå tillväga på fritiden; deltar i hobbyer och träffar andra människor samt återhämtar sig från arbetsbelastningen.
 • Om du känner dig orolig eller överbelastad, fundera på vad som särskilt oroar dig i denna situation. Att stycka upp oron i enskilda konkreta bitar kan bidra till känslan av kontroll, när man börja bearbeta dem en åt gången.
 • Försök identifiera de saker som du själv kan påverka. Du kan till exempel planera ditt arbete och din fritid. Att situationen drar ut på tiden kan vara frustrerande och det kan kännas orättvist och lamslående att behöva begränsa sitt liv. Var aktiv och försök fokusera din tid på att göra saker som är möjliga istället för att harmas över undantagsförhållandet.
 • Se till att du har behagliga uppgifter och att du också har lättare arbetsuppgifter som du kan göra om du har svårt att koncentrera dig. Att fördjupa dig i arbetet och följa rutiner under fritiden kan också få dig att må bättre

2. Kontrollera din arbetsbörda

 • I situationen som har orsakats av coronaviruset måste avvikande arbetsarrangemang göras. Dessa belastar arbetstagarna. Om din arbetsmängd blir för stor eller du behöver stöd med att till exempel utveckla din kompetens, ska du diskutera din arbetssituation och möjligheter att minska bördan med din chef. Också i arbetsgemenskapen kan ni tillsammans tänka på lösningar på hur arbetsmängden kan kontrolleras.
 • Se till att du återhämtar dig på fritiden och ta pauser i ditt arbete även under arbetsdagen. Du kan påverka ditt eget välbefinnande genom att motionera. Ta till exempel en promenad eller en cykeltur. Motion är uppfriskande och reducerar stress. Försök även annars hålla fast vid sunda levnadsvanor, eftersom det främjar din återhämtning.

3. Var inte ensam

 • Om du arbetar mycket på distans, håll dagligen kontakt med dina arbetskamrater och chefer per telefon eller andra distansförbindelser. Sträva efter att fastställa tydliga mål och tidtabeller för ditt arbete och be regelbundet om respons om arbetet.
 • Också vid distansmöten kan man ibland tala om annat än arbetsfrågor. Drick tillsammans till exempel virtuellt morgonkaffe!
 • Dela dina bekymmer med arbetskamraterna eller dina närstående, för delade bekymmer är lättare att bära. Håll kontakten med dina sociala nätverk via elektroniska medel eller ta gemensamma promenader.
 • Vid behov kan du också kontakta din chef, arbetarskyddsfullmäktigen, företagshälsovården eller andra som erbjuder stöd på din arbetsplats.

4. Ta också hand om din arbetskamrat

 • Var och en reagerar på sitt sätt i stressande situationer. Beroende på arbetets natur har coronatiden kunnat betyda olika saker för olika människor. Fråga hur det går för din arbetskamrat. Visa att du bryr dig och sök också själv stöd hos din arbetsgemenskap. Om du inte har någon arbetsgemenskap, sök kamratstöd i dina andra nätverk.
 • Även om ändringar är belastande, ger de också nya möjligheter. Fundera i arbetsgemenskapen på vilka nya rutiner ni kan införa fortsättningen.

5. Stödja dig på myndigheternas och din arbetsplats anvisningar

 • Följ informationen och anvisningarna som ges ut av din egen organisation och av myndigheterna, till exempel på thl.fi och ttl.fi. Kom ihåg att överdrivet följande av information eller sociala medier kan också förstärka dina känslor av oro.

6. Ta hand om din ork

 • Vi klarar undantagstiden när vi vet hur länge vi måste hålla ut. Om undantagssituationen drar ut på tiden och det inte finns exakta uppgifter om när den upphör, sätts våra psykiska resurser på prov.
 • Följ din egen ork och sök vid behov experthjälp från företagshälsovården. Utnyttja också anvisningar för egenvård till exempel Mielenterveystalo (på svenska).

Chefen

1. Var uppmärksam på alla dina anställda

 • Arbetet under coronatiden kan ha inneburit olika saker för medlemmarna i arbetsgemenskapen. En del har varit permitterade, en del har arbetat på distans, en del har insjuknat, en del har vårdat en insjuknad närstående, en del har utöver sina egna arbeten skött sina barn eller styrningen av deras skolgång. Då är också återgången till vardagen annorlunda.
 • Kom ihåg att fråga hur det går, och se till att alla har uppdaterad information.
 • Se till att allas arbetsuppgifter är genomtänkta och att alla känner till arbetets mål. Följ upp de anställdas arbetshälsa så att du vid behov kan omorganisera arbetet för att jämna ut belastningen.

2. Kommunicera tydligt och anslå tid för diskussioner

 • Beakta de strategier och instruktioner som ledningen för din organisation har utformat. Det är viktigt att det inte ges motstridiga instruktioner på arbetsplatsen.
 • Ha gemensamma diskussioner om vad det på er arbetsplats innebär att bereda sig på coronavirussituationen i den nuvarande situationen och hur ni kommer att agera i den förändrade situationen.
 • Det är bra att hela tiden ha diskussioner, för situationerna ändras i snabb takt, och i undantagssituationer är det ofta svårare att motta information.
 • Håll regelbunden kontakt med de anställda så gott du kan, och ge dem tillstånd att kontakta dig också i mindre ärenden. Försök beakta de anställdas olika livs- och familjesituationer.
 • Se till att utsikterna för framtiden bevaras trots osäkerheten. För fram arbetsplatsens vision och gemensamma mål, betona arbetets meningsfullhet och stärk gemenskapen.

3. Uttryck dig logiskt och klart

 • Beakta de strategier och instruktioner som ledningen för din organisation har utformat. Det är viktigt att det inte ges motstridiga instruktioner på arbetsplatsen.

4. Ta hand om dina anställda

 • Ett utdraget undantagsläge kan orsaka olika reaktioner hos olika arbetstagare. Till exempel när en del återvänder till arbetsplatsen kan de vara oroade över att bli sjuka samtidigt som en del snabbt vill återgå till en normal vardag. Förändringssituationer och utdragna undantagsförhållanden kan leda till konflikter i arbetsgemenskapen.
 • Om en arbetstagarens beter sig avvikande från det normala kan det vara ett tecken på överbelastning. En långvarig stress syns inte på samma sätt hos alla. Om du blir orolig över hur en enskild arbetstagare orkar, följ modellen för tidigt uppmärksammande på din arbetsplats. Visa att du bryr dig och din vilja att hjälpa.

5. Ta också hand om ditt eget välbefinnande!

 • Begränsningarna inom arbetet, förändringarna i arbetsrutiner och omorganiserandet av arbete som orsakats av coronaviruset är såväl nationellt som internationellt sett exceptionella.
 • I undantagssituationer måste chefen ta hand om mycket utöver vardagligt arbete. Se till att du tar tillräckligt många pauser under arbetsdagen och att dina arbetsdagar inte blir för långa. Ta ut semester om möjligt. Se till att du återhämtar dig och att du också får stöd.

Mer informationviestinta@ttl.fi

Läs också:

Anvisning som stöd för distansarbete