25.5.2020

I denna anvisning har sammanställts tips om hur man när coronakrisen drar ut på tiden och när en återgång till arbetsplatsen närmar sig kan stödja det psykiska välbefinnandet på arbetsplatserna och hemma vid distansarbete.

Den långvariga oron för coronavirusets effekter, för den egna och de närståendes hälsa och för det ekonomiska uppehället tär på resurserna och stör arbetskoncentrationen. Om situationen drar ut på tiden är det viktigt att se till arbetstagarnas psykiska välbefinnande och återhämtning i olika situationer.

Arbetstagare

1. Identifiera din egen situation och oro

 • En del av arbetstagarna har på grund av coronan övergått till distansarbete och en del har fortsatt sitt arbete under ganska likadana förhållanden. Andra arbetar under mer belastande förhållanden än vanligt. Förändringar i arbetsläget kräver anpassning, även om ändringen innebär att man återvänder till en arbetsvardag som är närmare normala förhållanden.
 • Hela familjens situation kan förändras när begränsningarna småningom börjar avvecklas. Att barnen återvänder till skolan kan vara en lättnad, men det kan också öka oron för sjukdomen.
 • Om du känner dig orolig eller belastad, fundera på vad som särskilt oroar dig i denna situation. Att stycka upp oron i enskilda konkreta bitar kan bidra till känslan av kontroll, när man börja bearbeta dem en åt gången.
 • Försök identifiera de saker som du själv kan påverka. Du kan till exempel planera ditt arbete eller din semester.
 • Se till att du har behagliga uppgifter och att du också har lättare arbetsuppgifter som du kan göra om du har svårt att koncentrera dig. Att fördjupa dig i arbetet kan också få dig att må bättre.

2. Kontrollera din arbetsbörda

 • I situationen som har orsakats av coronaviruset måste avvikande arbetsarrangemang göras. Dessa belastar arbetstagarna. Försök skjuta fram uppgifter som inte är brådskande eller nödvändiga till en senare tidpunkt. Diskutera med din chef om hur viktiga de olika uppgifterna är och om de kan skötas senare. Också i arbetsgemenskapen kan ni tillsammans tänka på lösningar på hur arbetsmängden kan kontrolleras.
 • Se till att du återhämtar dig och ta pauser i ditt arbete. Du kan påverka ditt eget välbefinnande genom att motionera. Ta till exempel en promenad eller en cykeltur. Motion är uppfriskande och reducerar stress. På nätet finns till exempel gympainstruktioner.

3. Var inte ensam

 • Om du arbetar mycket på distans, håll dagligen kontakt med dina arbetskamrater och chefer per telefon eller andra distansförbindelser. Också vid distansmöten kan man ibland tala om annat än arbetsfrågor. Drick tillsammans till exempel virtuellt morgonkaffe!
 • Dela dina bekymmer med arbetskamraterna eller dina närstående, för delade bekymmer är lättare att bära. Håll kontakten med dina sociala nätverk via elektroniska medel eller ta gemensamma promenader.
 • Vid behov kan du också kontakta din chef, arbetarskyddsfullmäktigen, företagshälsovården eller andra som erbjuder stöd på din arbetsplats.

4. Ta också hand om din arbetskamrat

 • Var och en reagerar på sitt sätt i stressande situationer. Beroende på arbetets natur har coronatiden kunnat betyda olika saker för olika människor. Fråga hur det går för din arbetskamrat. Visa att du bryr dig och sök också själv stöd hos din arbetsgemenskap. Om du inte har någon arbetsgemenskap, sök kamratstöd i dina andra nätverk.
 • Även om ändringar är belastande, ger de också nya möjligheter. Fundera i arbetsgemenskapen på vilka nya rutiner ni kan införa fortsättningen.

5. Stödja dig på myndigheternas och din arbetsplats anvisningar

 • Följ informationen och anvisningarna som ges ut av din egen organisation och av myndigheterna, till exempel på thl.fi och ttl.fi. Kom ihåg att överdrivet följande av information eller sociala medier kan också förstärka dina känslor av oro.

6. Ta hand om din ork

 • Vi klarar undantagstiden när vi vet hur länge vi måste hålla ut. Om undantagssituationen drar ut på tiden och det inte finns exakta uppgifter om när den upphör, sätts våra psykiska resurser på prov.
 • Följ din egen ork och sök vid behov experthjälp från företagshälsovården. Utnyttja också anvisningar för egenvård till exempel Mielenterveystalo (på svenska).

Chefen

1. Beakta alla dina anställda

 • Arbetet under coronatiden kan ha inneburit olika saker för medlemmarna i arbetsgemenskapen. En del har varit permitterade, en del har arbetat på distans, en del har insjuknat, en del har vårdat en insjuknad närstående, en del har utöver sina egna arbeten skött sina barn eller styrningen av deras skolgång. Då är också återgången till vardagen annorlunda.
 • Kom ihåg att fråga hur det går, och se till att alla har uppdaterad information. Se till att allas arbetsuppgifter är genomtänkta.

2. Anslå tid för diskussioner

 • Ha gemensamma diskussioner om vad det på er arbetsplats innebär att bereda sig på coronavirussituationen i den nuvarande situationen och hur ni kommer att agera i den förändrade situationen.
 • Det är bra att hela tiden ha diskussioner, för situationerna ändras i snabb takt, och i undantagssituationer är det ofta svårare att motta information.
 • Håll regelbunden kontakt med de anställda så gott du kan, och ge dem tillstånd att kontakta dig också i mindre ärenden. Försök beakta de anställdas olika livs- och familjesituationer.
 • Se till att utsikterna för framtiden bevaras trots osäkerheten.

3. Uttryck dig logiskt och klart

 • Beakta de strategier och instruktioner som ledningen för din organisation har utformat. Det är viktigt att det inte ges motstridiga instruktioner på arbetsplatsen.

4. Ta hand om dina anställda

 • Ett utdraget undantagsläge kan orsaka olika reaktioner hos olika arbetstagare. Till exempel när en del återvänder till arbetsplatsen kan de vara oroade över att bli sjuka samtidigt som en del snabbt vill återgå till en normal vardag. Förändringssituationer och utdragna undantagsförhållanden kan leda till konflikter i arbetsgemenskapen.
 • Om en arbetstagarens beter sig avvikande från det normala kan det vara ett tecken på överbelastning. En långvarig stress syns inte på samma sätt hos alla. Om du blir orolig över hur en enskild arbetstagare orkar, följ modellen för tidigt uppmärksammande på din arbetsplats. Visa att du bryr dig och din vilja att hjälpa.

5. Ta också hand om ditt eget välbefinnande!

 • Begränsningarna inom arbetet, förändringarna i arbetsrutiner och omorganiserandet av arbete som orsakats av coronaviruset är såväl nationellt som internationellt sett exceptionella.
 • I undantagssituationer måste chefen ta hand om mycket utöver vardagligt arbete. Se till att du tar tillräckligt många pauser under arbetsdagen och att dina arbetsdagar inte blir för långa. Ta ut semester om möjligt. Se till att du återhämtar dig och att du också får stöd.

Mer informationviestinta@ttl.fi

Läs också:

Anvisning som stöd för distansarbete