10.10.2017

Press meddelande 48/2017

 

Många företagare gör långa arbetsdagar och arbetsveckor och har kortare ledigheter än andra. Var tredje företagare har svårt att finna balans mellan arbetslivet och det övriga livet, medan en del företagare lyckas mycket bra med detta. Tidshanteringen är en färdighet som var och en själv kan förbättra.

– Ett bra mål att sträva till är tillräckligt med tid för sådant som är viktigt för en själv. Ens eget välbefinnande är något som varje företagare borde ha på sin agenda, säger Barbara Bergbom, senior expert vid Arbetshälsoinstitutet.

Handboken ”Arbetet, det övriga livet och tidshantering” omfattar också verktyg för bättre tidshantering och exempel på hur man kan gå tillväga för att bli en bättre tidsanvändare.

Goda nätverk främjar både affärsverksamheten och välbefinnandet

Med hjälp av bra nätverk kan företagare både utvidga och utveckla sin affärsverksamhet. De kan hitta nya samarbetspartners, nå ut till nya kunder, öka sitt företags försäljning och effektivisera verksamheten. De kan också få nya idéer och uppslag, utveckla nya produkter och tjänster och förbättra sitt kunnande.

– Nätverken kan också användas för att koppla av från arbetet och förbättra balansen mellan arbetet och det övriga livet. I företagarnätverk kan man också ta upp frågor som andra än företagare kan ha svårt att förstå, säger specialforskare Auli Airila vid Arbetshälsoinstitutet.

Handboken ”Nätverk som stöd för småföretagare” visar fördelarna med nätverksbyggande och vad de olika nätverken kräver av sina byggare. Den innehåller också praktiska råd om bra sätt att få kontakt med andra människor.

– En bra utgångspunkt är ett genuint intresse för vad andra människor vill. I kontakten med andra lönar det sig att fokusera på sådant som får den andre att känna sig betydelsefull och uppskattad. Smicker och inställsamhet är det inte värt att ta till, påpekar företagaren Yusuf Mohamed i handboken.

Handböckerna ”Nätverk som stöd för småföretagare” och ”Arbetet, det övriga livet och tidshantering – handbok för företagare” har tagits fram inom det av Europeiska socialfonden finansierade projektet Välbefinnande för mikroföretagare genom nätverkssamarbete (2015-2017), där Arbetshälsoinstitutet ansvarade för delprojektet ”Invandrarföretagares arbetsvälbefinnande” tillsammans Helsingfors kyrkliga samfällighet och nyföretagarföreningen NewCo YritysHelsinki. Inom ramen för detta delprojekt har det ordnats workshoppar om arbetshälsa för företagare, där man tillsammans med deltagarna har diskuterat faktorer som påverkar möjligheterna att ha framgång och orka arbeta som företagare. Handböckerna finns i fyra språkversioner: finska, engelska, estniska och ryska. Senare i höst ger Arbetshälsoinstitutet ut en tredje handbok i samma serie, Företagshälsovård och arbetssäkerhet för företagare.

Mer information:

Senior expert Barbara Bergbom, Arbetshälsoinstitutet, tfn 043 824 3765, barbara.bergbom(at)ttl.fi

Specialforskare Auli Airila, Arbetshälsoinstitutet, tfn 043 824 5472, auli.airila(at)ttl.fi

>>Länk till sidan av handboken Nätverk som stöd för småföretagare (på finska, engelska, estniska och ryska)

>>Länk till sidan av handboken Arbetet, det övriga livet och tidshantering – handbok för företagare (på finska, engelska, estniska och ryska)