28.9.2020

Användningsändamålen för mun- och nässkydd och andningsskydd skiljer sig väsentligt från varandra och det finns stora skillnader i deras egenskaper. På denna sida ges information om de tekniska kraven på skyddsutrustningen som skyddstillverkarna måste beakta.

Mun- och nässkydd är främst avsedda för att förhindra spridning av användarens luftvägssekret, såsom droppar. Andningsskydd, såsom filtrerande halvmasker (FFP), är avsedda att förhindra att orenheter i luften kommer in i användarens andning. De skyddar även mot finfördelade aerosoler som svävar i luften.

Testet för FFP-skyddens filtreringsförmåga är avsevärt mer krävande än testet för bakteriefiltreringsförmåga hos mun- och nässkydd. Skillnaden beror på skillnaden mellan partikelstorleken och testaerosolens flödeshastighet i testerna. Testresultaten mellan dessa kan inte jämföras på något annat sätt än genom att konstatera att det krävs bättre filtreringsförmåga av det svagaste andningsskyddet, dvs. FFP1-klass, än av mun- och nässkydd i någon klass. Dessutom förväntas det av skydden av FFP-klass att de ska vara tätt mot ansiktet. FFP-skydden skyddar mot aerosoler som svävar i luften. I undersökningar har det konstaterats att mun- och nässkydd inte skyddar mot aerosoler.

COVID-19 sprids främst som droppsmitta, varför det inte är meningsfullt att i riklig omfattning börja använda FFP-skydd, även om FFP-skydden är effektivare när de sitter tätt mot ansiktet. Iakttagande av säkerhetsavstånd och god handhygien minskar smitta effektivt. När alla använder ansiktsmasker eller mun- och nässkydd i situationer där säkerhetsavstånden inte kan iakttas och oidentifierade smittobärare är närvarande kan smittomängden minskas genom användningen av skydd.

Krav på mun- och nässkydd enligt standarden EN 14683

Krav


Typ I

Typ II

Typ IIR

Bakteriefiltreringsförmåga, BFE, %*≥ 95≥ 98≥ 98
Tryckdifferens dvs. andningsmotstånd, Pa/cm2< 40< 40< 60
Stänkskydd, kPaKrävs inteKrävs inte≥ 16
Mikrobiell renhet, cfu/g≥ 30≥ 30≥ 30
Biocompatibility EN ISO 10993-1**Vävnadskompabilitet EN ISO 10993-1**Krävs av alla typer.Krävs av alla typer.Krävs av alla typer.

*   Aerosolens flödeshastighet är 28,3 l/min. Medeltalet för storleksfördelningen ska vara minst 3,0 mm.

** Vanligtvis betyder detta att standardtester för allergi och giftighet utförs på produkten.

Krav på filtrerande halvmasker, dvs. andningsskydd av FFP-klass, enligt standarden EN 149:2001+A1:2009

Krav


FFP1

FFP2

FFP3

Totalläckage på användaren ska uppfyllas i 46 resultat av 50 enskilda resultat, %≥ 25≥ 11≥ 5
Medeltal för totalläckage ska uppfyllas hos åtta av 10 enskilda användare, %≥ 22≥ 8≥ 2
Skyddsutrustningens filtreringsförmåga,
natriumklorid och paraffinolja, %
≥ 80≥ 94≥ 99
Inandningsmotstånd 95 l/min med flöde, mbar≥ 2,1≥ 2,4≥ 3,0
Utandningsmotstånd 160 l/min med flöde, mbar≥ 3,0≥ 3,0≥ 3,0
Koldioxidhalt i andningsluften, %≥ 1,0≥ 1,0≥ 1,0

Totalläckaget testas genom försökspersoner som går 6 km/h i en testkammare med natriumkloridaerosol. Med totalläckage avses läckage av partiklar genom filtret och via kanterna på filtret in i masken, när masken är på användaren under testet. Storleksfördelningen på partiklarna i testet är 0,02–2 mm och medelvärdet är 0,6 mm.

I skyddstestet för filtreringsförmåga är aerosolens flödeshastighet 95 l/min. Medelvärdet på partiklarnas storleksfördelning i natriumkloridtestet är 0,6 mm och i testet med paraffinolja 0,4 mm.

FFP-skydden har dessutom andra krav som bland annat gäller antändlighet, hållbarhet, ofarlighet, bruksanvisningar, märkningar och fortgående övervakning av produkttillverkningen.

Bekanta dig även med

Andningsskydd och masker (Tukes)

Anvisningar för tillverkare av skyddsutrustning under coronavirusepidemin (Arbetshälsoinstitutet, på finska)