Hälsoundersökning för tuberkulos inför och efter arbete utomlands

När arbetskraften rör sig över våra gränser är det viktigt att ta hänsyn till hälsoundersökningar gällande tuberkulos.
Innehållsförteckning

Finland är ett land med låg förekomst av tuberkulos. Tuberkulosen är utbredd bland annat i Afrika söder om Sahara, i Indien, Afghanistan, Sydostasien, Ryssland och Kina. De baltiska länderna var fortfarande länder med hög incidens i början av 2000-talet. Läkemedelsresistent MDR-tuberkulos (multi-drug-resistant) förekommer mycket i våra grannregioner, däribland Ryssland, Vitryssland och de baltiska staterna. 

Utrese- och inreseundersökningar görs för länder med synnerligen hög förekomst av tuberkulos (incidens över 150/100 000, THL:s förteckning över länder), för de baltiska staterna, Ryssland, Vitryssland eller Rumänien för uppgifter inom hälso- och sjukvård samt för dem som ska studera inom dessa branscher, då den beräknade vistelsetiden i landet är minst tre månader. För övriga kan undersökningar  göras enligt övervägande. Hälsoundersökningarna är lagstadgade för anställda. 

Anställda som i Finland jobbar vid social- eller hälsovårdens verksamhetsenheter eller med vård av barn under skolåldern ska genomgå en hälsoundersökning vid företagshälsovården innan de inleder arbetet för att utesluta smittsam tuberkulos. Undersökningarna gäller arbetstagare som 

  • är födda/har varit bosatt minst 12 månader/arbetat minst 3 månader inom hälsovården i ett land, där incidensen för tuberkulos är synnerligen hög jämfört med Finland (>150/100 000/år). På samma sätt undersöks  personer som ska vårda nyfödda barn och kommer från länder med hög incidens (>50/100 000). 
  • har behandlat tuberkulospatienter i vilket land som helst 
  • eller har varit i nära kontakt med en smittsam lungtuberkulospatient. 

Vår expert

Irmeli Lindström

Irmeli Lindström

E-post
irmeli.lindstrom [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2136