Vet du om det finns asbest eller andra skadliga ämnen i konstruktionerna? Planerar du en renovering?

Vi erbjuder dig mångsidiga tjänster för att fastställa förekomsten av asbest och andra skadliga ämnen i konstruktioner (PAH, PCB, bly och andra tunga metaller):

  • i byggnadsmaterial
  • i luftprover
  • i yttorkningsprover

Vi undersöker även asbest i stenmaterial- och hushållsvattensprover

Känn igen hälsorisker som skadliga ämnen orsakar

Våra högklassiga analyser hjälper dig att identifiera och utreda förekomsten av skadliga ämnen och riskfaktorer i byggnadsmaterial. Våra pålitliga analyser bildar också grunden för en lyckad asbestsanering eller annan rivning.

Med hjälp av våra analyser säkerställer du att förhållandena uppfyller kraven i lagar och bestämmelser. Byggnadshälsan regleras till exempel i arbetarskyddslagen och i förordningen om boendehälsa samt i den förnyade asbestlagstiftningen som trädde i kraft 2016.

Målet är en trygg och frisk arbets- och inomhusmiljö.

Vårt testlaboratorium har ackrediterats av FINAS(T013, EN ISO/IEC 17025).  Metoderna för analyser av asbest, PAH-föreningar och metaller har ackrediterats.

Våra erfarna experter besvarar efterfrågan snabbt och flexibelt. Vi utför asbestanalyser på tre orter (Helsingfors, Kuopio och Uleåborg).

Vi är en ansedd expertinrättning med hög yrkesetik. Vi erbjuder neutrala och oberoende tjänster. Utöver våra laboratorieanalyser har vi ett brett utbud av expertis-, utvecklings- och utbildningstjänster.

Kontakta oss

Våra experter hjälper dig gärna i frågor som gäller asbest och andra skadliga ämnen i byggnader. Du når oss enkelt med hjälp av kontaktblanketten här intill.

Vi erbjuder också asbestmätningtjänster för arbetsplatser.