Inomhusluftenkäten som hjälp vid kartläggningen av problem med inomhusluften på arbetsplatsen

Inomhusluftenkäten är vår tjänst för kartläggning av problem med inomhusluften på arbetsplatsen, utvärdering av problemens omfattning samt uppföljning av de åtgärder som vidtagits för att korrigera problemen.

Med hjälp av inomhusluftenkäten kan man få information om problemets art och omfattning på platser för vilka det finns tillförlitligt jämförelsematerial.  Enkätresultaten ska granskas tillsammans med andra utredningar och observationer som gjorts på platsen. Utvärderingen av byggnadens exponeringsförhållanden ska basera sig på tillräckliga byggnads- och hustekniska undersökningar.

Inomhusluftenkäten genomförs och dess resultat rapporteras med iakttagande av sekretessen. I samband med enkäten bearbetas känslig information om arbetstagarnas hälsotillstånd och bearbetningen ska göras av personal inom företagshälsovården.

För vem är inomhusluftenkäten lämplig?

Vår tjänst är lämplig för utvärdering av kontors-, skol-, daghems- och hälsovårdslokaler samt motsvarande arbetslokaler. Enkäten är avsedd för platser där det finns minst 20 personer som huvudsakligen (mer än halva arbetstiden) arbetar i dessa utrymmen.

Enkätens innehåll

Vår tjänst omfattar genomförandet av enkäten i e-postformat, sammanfattning och analys av sakkunnigläkare samt ett utlåtande om enkätresultaten.

Beställ inomhusluftenkäten

Du kan beställa inomhusluftenkäten genom att skicka beställningsformuläret samt bifoga e-postadresserna till personalen på arbetsplatsen i en Excel-fil, uppdelade i grupper, till adressen sisailmastokyselypalvelu@ttl.fi. Om problem uppstår kan du be oss ringa upp dig i e-postmeddelandet.

Fråga mera om våra tjänster

Du når våra experter enkelt per telefon eller med hjälp av kontaktblanketten här intill. Kontakta oss redan idag!

Om ni är färre än 20 anställda på arbetsplatsen, ni precis har renoverat eller om ni har andra frågor kring beställningen av enkäten ber vi er vänligen kontakta vår kundtjänst med kontaktblanketten här intill, vår sakkunnigläkare jari.latvala@ttl.fi eller vår telefontjänst 030 474 2010 som är öppen vardagar kl. 12.00–13.00.