Misstänker du att medarbetarna exponeras för kemikalier, gaser och damm?

Genom mätningar och utredningar av arbetshygienen får du viktig information om nivån för kemisk exponering på arbetsplatsen, en allsidig utvärdering av riskerna och rekommendationer om konkreta åtgärder för att utveckla arbetsmiljön. Vi verkar alltid i nära samarbete med arbetarskyddsorganisationen, ledningen, personalen och företagshälsovården. Våra laboratorier och metoder för provtagning och analys är FINAS-ackrediterade. Vi följer upp arbetsluftens kvalitet och utreder utsläppskällor med modern utrustning, lämplig för mätning av gas- och partikelnivåer.

En utredning av arbetshygienen sker i etapper:

  • Förstudie
  • En arbetsplan görs upp
  • Utredning och mätningar på arbetsplatsen
  • Analys av prover och mätningsdata
  • Ett yttrande lämnas
  • Eventuellt responsmöte

En minskning av den kemiska exponeringen:

  • minskar hälsoriskerna för de anställda
  • förbättrar personalens trivsel och arbetshälsa
  • minskar de anställdas frånvaro
  • förbättrar organisationens försörjningstrygghet

Kontakta oss för mera frågor

Du når våra experter per telefon eller med hjälp av kontaktblanketten här intill. Kontakta oss redan idag!