Har din skyddsutrustning CE-märkning?

All personlig skyddsutrustning som säljs i Finland måste vara CE-märkt och uppfylla kraven i direktivet för personlig skyddsutrustning 89/686/EEG. Tillverkaren eller importören ska låta testa och typkontrollera produkter som ska säljas på marknaden i Finland eller i europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), om de ingår i kategori II eller III i direktivet för personlig skyddsutrustning. Därutöver ska tillverkaren upprätta en försäkran om överensstämmelse för all personlig skyddsutrustning.

Kontrollerade och godkända personliga skyddsutrustningar identifieras genom CE-märkningen och standardnumret för varje produkt. Personlig skyddsutrustning i kategori III, som skyddar mot allvarliga risker, har förutom CE-märkning även ett nummer på det anmälda organ som granskar att en jämn kvalitet hålls i den personliga skyddsutrustningen.

Testning av personlig skyddsutrustning och certifieringstjänster

Vi är det enda organet i Finland som erbjuder testnings-, certifierings- och kvalitetssäkringstjänster för personlig skyddsutrustning. Vår oberoende och kvalificerade testnings- och certifieringstjänst täcker bland annat:

  • skyddskläder och skyddshandskar
  • arbets- och skyddsskor
  • hörselskydd
  • fallskydd

Vi övervakar även kvaliteten på personlig skyddsutrustning i kategori III som skyddar mot allvarliga eller livshotande risker:

  • EG-kvalitetssäkring av färdiga produkter, direktivet om personlig skyddsutrustning paragraf 11A
  • EG-kvalitetssäkring av produktion, direktivet om personlig skyddsutrustning paragraf 11B

Vår verksamhet är ackrediterad

Arbetshälsoinstitutet är behörigt att bedöma försäkran om överensstämmelse med kraven enligt direktivet för personlig skyddsutrustning 89/686/EEG och är anmält organ (nummer 0403) för personlig skyddsutrustning.

Certifieringstjänsten, eller EG-typkontrolltjänsten, är enligt ackrediteringstjänsten FINAS standard EN ISO/IEC 17065 godkänd verksamhet (S039). Social- och hälsovårdsministeriet övervakar det anmälda organets verksamhet. Vårt testlaboratorium är ett av enligt ackrediteringstjänsten FINAS standard EN ISO/IEC 17025 godkänt testlaboratorium T103.

Våra kunder värdesätter särskilt vår breda kompetens, vårt högkvalitativa testlaboratorium och vår snabba service.

Ansök om CE-märkningsrätt

Ladda ned EU-typkontrollblanketten för ansökan om CE-märkningsrätt.

Kontakta oss för mera frågor

Du når våra experter per telefon eller med hjälp av kontaktblanketten här intill. Kontakta oss redan idag!