Har din skyddsutrustning CE-märkning?

All personlig skyddsutrustning som säljs i Finland måste vara CE-märkt och uppfylla kraven i förordning om personlig skyddsutrustning (EU) 2016/425 (eller till 20.4.2019 i direktivet 89/686/EEG). Tillverkaren eller importören ska låta testa och typkontrollera produkter som ska säljas på marknaden i Finland eller i europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), om de ingår i kategori II eller III i förordning om personlig skyddsutrustning. Därutöver ska tillverkaren upprätta en försäkran om överensstämmelse för all personlig skyddsutrustning.

Kontrollerade och godkända personliga skyddsutrustningar identifieras genom CE-märkningen och standardnumret för varje produkt. Personlig skyddsutrustning i kategori III, som skyddar mot allvarliga risker, har förutom CE-märkning även ett nummer på det anmälda organ som granskar att en jämn kvalitet hålls i den personliga skyddsutrustningen.

Testning av personlig skyddsutrustning

Vi erbjuder ackrediterad testning för personlig skyddsutrustning. Vår oberoende och kvalificerade testningsstjänst täcker bland annat:

  • skyddskläder och skyddshandskar mot kyla
  • värmeisolering, vattenångmotstånd, luftgenomsläpplighet av skyddsklädernas material
  • flytvästar, flytplagg, dykardräkter, räddningsdräkter och simhjälpmedel

Vår verksamhet är ackrediterad

Vårt testlaboratorium är ett av enligt ackrediteringstjänsten FINAS standard EN ISO/IEC 17025 godkänt testlaboratorium T103.
Våra kunder värdesätter särskilt vår breda kompetens, vårt högkvalitativa testlaboratorium och vår snabba service.

Kontakta oss för mera frågor

Du når våra experter per telefon eller med hjälp av kontaktblanketten här intill. Kontakta oss redan idag!

Våra experters e-postadresser har formen: fornamn.efternamn@ttl.fi

Testning av skyddsutrustning

Skyddskläder och skyddshandskar mot kyla, skyddskläders material
Kirsi Jussila
(mammaledig)
Skyddskläder och skyddshandskar mot kyla, skyddskläders material
Heidi Ahopelto
Flytvästar, flytplagg, dykardräkter, räddningsdräkter och simhjälpmedelSirkka Rissanen