Misstanke om yrkessjukdom?

Om du har symtom med anslutning till arbetet kan det vara fråga om en yrkessjukdom eller en arbetsrelaterad sjukdom.

Yrkessjukdomar är sjukdomar vars huvudsakliga orsak är en fysikalisk, kemisk eller biologisk faktor i arbetet.

Arbetsrelaterade sjukdomar omfattar förutom yrkessjukdomar delvis arbetsrelaterade sjukdomar där faktorer i arbetet spelar en roll för uppkomsten men inte är den huvudsakliga orsaken till sjukdomen.

Medicinvetenskapliga undersökningar för att utreda arbetsrelaterade symtom och arbetsförmåga

Vi erbjuder högklassiga medicinska undersökningar för utredningen av arbetsrelaterade sjukdomar och undersökningar för bedömning av arbetsförmågan

 • Undersökningar av sjukdomar i andningsorganen
 • Undersökningar av yrkesmässiga hudsjukdomar
 • Undersökningar av sjukdomar i nervsystemet
 • Service för utskrift och tolkning av PEF-arbetsplatsuppföljning
 • Intervjutjänst vid asbestexponering
 • Undersökningar för bedömning av arbetsförmågan
 • Yrkessjukdomspatologiska tjänster

Till yrkessjukdomsutredningar med läkarremiss

För utredningen av arbetsrelaterade sjukdomar eller misstänkta yrkessjukdomar behövs remiss och betalningsförbindelse av läkare.

Remissen baserar sig på bedömningen av en läkare som är förtrogen med företagshälsovård och på uppgifter om den undersöktes arbetsförhållanden. Remissen kan också ges av en specialistläkare inom ett annat område eller en hälsocentralsläkare eller privat läkare som känner till den undersöktes arbetsförhållanden och hälsotillstånd.

I första hand är det arbetsgivarens olycksfallsförsäkringsbolag som står för kostnaderna när det uppstår misstanke på yrkessjukdom och som ska ge betalningsförbindelse för undersökningarna.

En sakkunnig och neutral undersökning gagnar alla

Våra experter på företagshälsovård och arbetsmedicin har en unik kompetens och omfattande erfarenhet både när det gäller att bedöma arbetsrelaterad exponering och att undersöka arbetsrelaterade sjukdomar.

 • Personen som visar symtom får en tillförlitlig medicinsk bedömning av symtomens arbetsrelaterade karaktär.
 • Försäkringsbolaget får en tillförlitlig bedömning av misstanken om yrkessjukdom till stöd för sitt beslut om ersättning.
 • Arbetsplatsen får anvisningar för att förhindra prevalensen av arbetsrelaterade sjukdomar.
 • Hälsovårdsaktörerna förstärker sin förståelse i anslutning till arbetsrelaterade sjukdomar.

Bekanta dig med våra tjänster och ta reda på mer

Här nedan får du mera information om våra tjänster och våra experters kontaktuppgifter. Om någonting förblir oklart eller om du vill att vi ringer upp dig når du oss bäst genom att skicka in den här blanketten för kontakt.

Om du ska bli eller har blivit undersökt av oss, kontakta oss vänligen per telefon. Du hittar telefonnumret på undersökningskallelsen eller bland kontaktuppgifterna nedan (patientrådgivning).