Uppdatera kontaktuppgifterna via Kvalitetsportalen

Logga förs in på Kvalitetsportalen.

Ditt användarnamn är din e-postadress och lösenordet det du angett vid registreringen som användare av Kvalitetsportalen.

Om du ännu inte registrerat dig, kan du kontakta:

Kaisa Harjunpää
specialexpert
Kvalitetsportalens produktchef
gsm 050 357 2786
kaisa.harjunpaa@ttl.fi