6.4.2018

Pressmeddelande 12/2018

Teknologie doktor, politices doktor, docent Tuomo Alasoini har utnämnts till ny forskarprofessor vid Arbetshälsoinstitutet.

Professurens forskningsområde är arbetets och arbetslivets teknologiska omvandling. Forskningsprofessuren ingår i spetsenheten Det digitala språnget.

– Vår spetsenhet analyserar omvandlingen i arbetslivet utifrån det mänskliga arbetets perpektiv, säger enhetens direktör Päivi Husman.

– Våra intressen omfattar människan, ekosystemen, kompetensen och lärandet, interaktionen mellan människan och teknologin samt omvandlingen inom servicesektorn. Till våra centrala teman hör bl.a. arbetets nya former – t.ex. plattforms- och delningsekonomin, automationen och robotiseringen samt användningen av förstärkt verklighet och artificiell intelligens i arbetet. Också vårdsektorns teknologisering intresserar oss.

Till forskarprofessorns uppgifter hör planering av forskningsprojekt, finansieringsanskaffning, genomförande av forskningsprojekt samt kompetensutveckling. Till uppgifterna hör också att främja användningen av forskningskunskap i arbetslivet och att utveckla det internationella samarbetet. Forskarprofessuren tillsätts för sju år.

Teknologie doktor, politices doktor, docent Tuomo Alasoini har lång erfarenhet av forsknings- och utvecklingsuppgifter inom arbetslivet. Han har innehaft flera ledande poster vid Tekes och Arbetsministeriet. Alasoini har också en stark vetenskaplig bakgrund. Han har publicerat tiotals vetenskapliga publikationer och innehar en docentur i sociologi vid Helsingfors universitet sedan 1995.

Tuomo Alasoini har även haft flera internationella uppdrag, bl.a. som finländsk samordnare för nätverket European Workplace Innovation Network (EUWIN) och ERA-NET-projektet WORK-IN-NET. Därtill har han medverkat i en rådgivande roll i ett flertal forskningsprojekt, bl.a. för närvande i projekten Quality of Jobs and Innovation Generated Employment Outcomes (QuInnE) och Transformative Innovation Policy Consortium (TIPC).

Mer information:

direktör Päivi Husman, Arbetshälsoinstitutet, tfn 040 576 1314, paivi.husman@ttl.fi

Twitter @pivi_ttl

forskarprofessor Tuomo Alasoini, tfn 050 557 7940, tuomo.alasoini@businessfinland.fi

Twitter @tuomoalasoini