Intresserad av verksamhet och en yrkeskarriär inom företagshälsovård?

Vi erbjuder fortbildning inom företagshälsovård. Den multiprofessionella behörighetsgivande utbildningen inom företagshälsovård ger i enlighet med lagen om företagshälsovård (1383/2001) och statsrådets förordning (708/2013) behörighet att verka inom företagshälsovården.

Den multiprofessionella behörighetsgivande utbildningen inom företagshälsovård

Den multiprofessionella behörighetsgivande utbildningen inom företagshälsovård är ämnad för läkare, hälsovårdare, fysioterapeuter och psykologer. Fortbildningen ger färdigheter att verka som yrkesperson och sakkunnig i enlighet med god praxis inom företagshälsovårdens verksamhetsområde i uppgiften att främja arbetsplatsens arbetshälsa och välbefinnande.

Utbildningen är indelad i studiehelheter – moduler:

  • Modul 1. Företagshälsovårdens verksamhetsområde och arbetslivskunskap
  • Modul 2. Identifiering och utvärdering av risker och men för hälsan, belastande faktorer och resurser som arbetet medför.
  • Modul 3. Att stöda hälsan, arbets- och funktionsförmågan
  • Modul 4. Utvärdering av företagshälsovårdssamarbetet och utvecklingsfärdigheter

Fortbildningen ger deltagarna behörighet att verka inom företagshälsovården. För läkare ger den behörighet att arbeta deltid.

Fortbildningen sträcker sig över en period på 7 – 9 månader och är till sin omfattning 15 studiepoäng (15 sp).

Den behörighetsgivande utbildningen bygger på yrkespersonernas och de sakkunnigas grundexamina. Ansökningskravet till fortbildningen är en registrerad, legitimerad och behörig yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som hör till de ovan nämnda yrkesgrupperna.

Bekanta dig närmare med läroplanen för utbildningen och studievägledningen med tillhörande litteraturförteckning.

Ytterligare information och information om ansökningsförfarandet finns i utbildningskalendern.

Skräddarsydda utbildningar för din arbetsplats behov

Vi ordnar årligen över 300 utbildningar. Utbildningarna som är öppna för alla hittar du enkelt i vår utbildningskalender. Anmäl dig med redan idag!

Hittar ni inte en utbildning som motsvarar era behov? Kontakta oss så planerar vi tillsammans en utbildningsenhet eller expertinlägg som passar.