MT Valmennus- ja vertaisryhmät
Utbildningsmetod
Distansutbildning

Ledd kamratstödsgrupp för frilansande yrkesverksamma inom konst, kultur och evenemang

Människor som arbetar inom konst, kultur och evenemang skapar välmående för samhället, men vem tar hand om välmåendet för branschens arbetare? Vi startar en ledd coachnings- och kamratstödsgrupp för att stödja frilansande proffs som arbetar inom konst, kultur och eventbranschen.
Syftet med gruppens möten är att stödja och förbättra välbefinnandet och arbetsförmågan för yrkesverksamma inom konst, kultur- och evenemangsbranchen. Gruppen är avsedd för medlemmar i målgruppen som arbetar som frilansare, egenföretagare eller stipendiater. Arbetslösa eller de som arbetar deltid inom konst, kultur och evenemang är också välkomna. Gruppen är kostnadsfri för deltagarna.
10 personer som arbetar som frilansare, entreprenörer eller bidragstagare inom konst, kultur och evenemang kommer att tas emot i gruppen i registreringsordning. Registreringen startar den 1 augusti 2024.
Registreringslänken öppnas på denna sida den 1 augusti 2024, kl. 08.00.

Yksittäiset osallistujat

Kamratstödsgurppen är konstnadsfri

Ämne
Välbefinnande i arbetet
Evenemang
Datum
09.09 – 18.11.2024
Längd
6 x 3 timmar
Plats
Etä-/verkko-opiskelu
Registreringstid
01–10.08.2024
Metod för träning
Avgiftsfritt evenemang
Pris
0
EUR
+ moms
0%

Kursmål

I gruppen får du stöd av dina jämlikar, mod och inspiration för att utveckla ditt arbete, glädje och självförtroende samt nätverk för att stödja ditt arbete. I gruppen kommer vi att behandla bland annat dessa teman:
• Välbefinnande på arbetet
• Jag som professionell
• Arbetsmöjligheter, inkomst, stödsystem
• Gemenskap och nätverk, kollegialitet
• Karriärstigar

Beskrivning

I praktiken kommer vi att diskutera, arbeta i grupp och reflektera tillsammans varvat med bakgrundsinlägg av gruppledarna. Allt som allt träffas vi 6 gånger För gruppens verksamhet är det viktigt att du kan delta i alla gruppmöten. Se schemat nedan.
• mån 9.9.2024
• mån 23.9.2024
• mån 7.10.2024
• mån 21.10.2024
• mån 4.11.2024
• mån 18.11.2024
Alla möten är kl. 12.00-15.00.
Gruppmöten hålls online i Zoom.
Ledare för gruppen är LCF Life Coach och kreativitetscoach, bildkonstnär och pedagog Meiju Merisaari.
Innan gruppen börjar kommer vi överens med dig om en personlig inledande diskussion. Dess syfte är att lära känna dig, höra dina förväntningar för gruppen samt diskutera ditt arbete och dina karriärstigar.
När du deltar i gruppen har du möjlighet att delta i en studie där vi utvärderar gruppverksamhetens inverkan på deltagarnas välbefinnande i arbetet. Deltagande i studien är frivilligt. Du kan anmäla dig till gruppen även om du inte vill delta i studien.
Den ledda kamratstödsgrupp för frilansande yrkesverksamma inom konst, kultur och evenemang organiseras som en del av Arbetshälsoinstitutets projekt ”Verktygslåda för psykisk hälsa”, som ingår i Finlands program för hållbar tillväxt. Som samarbetspartners i projektet fungerar Centret för konstfrämjande, Kulturpolitiska forskningscentret Cupore, Finlands Musikerförbund och Fackförbundet för teater och media Finland (Teme).

Målgrupp

Den ledda kamratstödsgruppen är avsedd för verksamma inom konst-, kultur- och evenemangsbranschen som arbetar som frilansare, egenföretagare eller stipendiater.

EU kestävä kasvu SV

Fråga oss mer

Heli Ansio

Heli Ansio

E-post
Heli.Ansio [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2403
Sara Lindström

Sara Lindström

E-post
Sara.Lindstrom [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2404