Kuvituskuva
Utbildningsmetod
Flerformsutbildning

Behörighetsgivande utbildning inom företagshälsovård (15 sp), Helsingfors - Ansökningstiden har löpt ut

Är du intresserad av att jobba inom företagshälsovården och få nytta av en multiprofessionell utbildning? Den multiprofessionella utbildningen är en förutsättning för och ger färdigheter att verka som yrkesperson och sakkunnig inom företagshälsovårdens verksamhetsområde.

Sök till utbildningen

Ansökningstiden är 9.6.2021 – 31.8.2022.

Genomförande av utbildningen för organisationer inom företagshälsovården
Ämne
Arbetshälsa och arbetsförmåga
Företagshälsovård
Behörighetsgivande utbildning inom företagshälsovård
Datum
27.10.2022 – 31.03.2023
Längd
14 närundervisningsdagar, 15 studiepoäng
Plats
Helsingfors
Registreringstid
09.06.2021 – 26.09.2022
Metod för träning
Behörighetsgivande utbildning
Pris
3950
EUR
+ moms
0%

Kursmål

Deltagaren får beredskap att fungera enligt god företagshälsovårdspraxis för att främja och stöda arbetsplatsens välbefinnande i arbete samt behörighet att verka som yrkesutbildad person eller sakkunnig inom företagshälsovården.

Utbildningen ger deltagaren färdigheter att känna igen de resurser, centrala exponerings-, risk- och belastningsfaktorerna i arbetet, arbetsmiljön och arbetsgemenskapen och kan utvärdera deras betydelse för hälsan och arbetsförmågan.

Deltagaren kan ge åtgärdsförslag för att utveckla arbetet, arbetsmiljön, arbetsarrangemangen och arbetsgemenskapen samt elimineringen av riskfaktorer. Deltagaren internaliserar ett multidisciplinärt och multiprofessionellt sätt att arbeta inom företagshälsovården.

Deltagaren kan i samarbete med andra utvärdera och utveckla sin egen verksamhet och dess verkningsfullhet.

Beskrivning

Utbildningens centrala innehåll är att
• känna till ansvarsområdet som yrkesperson och sakkunnig inom företagshälsovården och företagshälsovårdssamarbetet,
• känna igen de resurser som stöder hälsan och arbetsförmågan samt de centrala exponerings-, risk- och belastningsfaktorerna som kan förorsaka men, skada eller sjukdom
• känna igen centrala arbetsrelaterade sjukdomar, åkommor och yrkessjukdomar,
• behärska arbetsplatsutredning och kunna upprätta en verksamhetsplan för företagshälsovården i samarbete med arbetsplatsen, att upprätthålla och främja hälsa samt arbets- och funktionsförmåga på verksamhetens alla nivåer.

Omfattning

Utbildningen bildar en helhet på femton studiepoäng (15 sp). I utbildningen ingår 14 undervisningsdagar, som fördelas på fem undervisningsperioder.

Tre fjärdedelar av helheten består av distansstudier.

Lärportalen Moodle används inom utbildningen. Distansstudierna via lärportalen inkluderar såväl självständiga uppgifter som uppgifter i grupp samt utvecklingsarbete.

Undervisning

Undervisningen sker i Helsingfors
Arbetshälsoinstitutet
Topeliusgatan 41
00250 Helsingfors

1. undervisningsperiod: 27-28.10.2022
(Tid för personligt samtal reserveras 1. – 3.11.2022)
2.1. undervisningsperiod: 14-16.12.2022
2.2. undervisningsperiod: 11-13.1.2023
3. undervisningsperiod: 15-17.2.2023
4. undervisningsperiod: 29-31.3.2023

Målgrupp

Kursen är avsedd för läkare, hälsovårdare, fysioterapeuter och psykologer som arbetar eller vill arbeta inom företagshälsovård.

Om det finns mer sökande än studieplatser, använder vi arbetserfarenhet inom företagshälsovården som urvalskriterium. Vi kontrollerar uppgifterna om sökandes yrkesrättigheter i Valviras Terhikki-register.

Palvelutunnus

Lataa materiaaleja tai muokkaa tietojasi.

Fråga mer

Owe Österbacka

E-post
owe.osterbacka [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2328
Helena Nyman

Helena Nyman

E-post
helena.nyman [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2185