Kuvituskuva
Utbildningsmetod
Närundervisning

Fortsättningskurs i arbetarskydd, Mariehamn

På fortsättningskurs i arbetarskydd fördjupar du dina kunskaper om arbetarskyddsverksamheten och riskbedömningsprocessen.

Enskilda deltagare

Betalningsmetod: Faktura

Grupper och skräddarsydda lösningar
Ämne
Arbetarskydd
Datum
24–25.10.2023
Längd
2 dagar
Plats
Annan plats
Registreringstid
22.03.2022 – 16.10.2023
Metod för träning
Öppen utbildning
Pris
790
EUR
+ moms
24%

Kursmål

Du får kunskaper och färdigheter som hjälper dig att planera och förverkliga en helhetsmässig riskbedömning på din arbetsplats. Riskbedömningen har en central roll när det gäller att utveckla och utöva verkningsfullt arbetarskyddsarbete.

Beskrivning

På kursen fördjupar vi oss i riskbedömningsprocessen ur ett helhetsperspektiv. Vi övar oss konkret i att identifiera, bedöma och hantera risker i arbetsmiljön. Faror och olägenheter i arbetsmiljön kan vara olycksfall, fysiska, fysikaliska, kemiska, biologiska eller psykosociala faror och belastningsfaktorer. Genom praktiska Inlärningsmetoder lär vi oss att identifiera faror i arbetsmiljön, och göra upp en handlingsplan för att hantera riskerna.

Målgrupp

Kursen är avsedd för arbetarskyddschefer, arbetarskyddsfullmäktige, förmän och företagshälsovårdspersonal.

Fråga mer

Helena Nyman

Helena Nyman

E-post
helena.nyman [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2185
Satu Hiltunen

Satu Hiltunen

Praktisk information och fakturering

E-post
satu.hiltunen [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2919