Suojavaatetuksiin pukeutuneet työntekijät työmaalla.
Utbildningsmetod
Närundervisning

Grundkurs i arbetarskydd, Mariehamn

I grundkursen i arbetarskydd behandlas arbetarskyddets uppbyggnad, lagstadgade uppgifter, utmaningar och möjligheter för utvecklandet av en trygg och hälsosam arbetsplats.

Enskilda deltagare

Betalningsmetod: Faktura

Grupper och skräddarsydda lösningar
Ämne
Handledningsarbete och personal
Arbetarskydd
Datum
06–08.06.2022
Längd
3 dagar
Plats
Platsen för evenemanget
Annan plats
Registreringstid
31.08.2021 – 16.05.2022
Metod för träning
Öppen utbildning
Pris
990
EUR
+ moms
24%

Kursmål

Kursen ger grundläggande kunskaper i arbetarskyddsverksamheten och färdigheter i att identifiera riskfaktorer i arbetsmiljön samt i att utveckla arbetaskyddsarbetet på arbetsplatsen.

Beskrivning

Kursen ger en överblick av arbetarskyddet idag, dess centrala innehåll och bestämmelser. Under kursen behandlas faktorer som inverkar på arbetsmiljön och hur dessa kan hanteras på arbetsplatsen. Även planeringen av arbetarskyddsverksamheten inom det egna företaget tas upp under kursen samt samarbete med myndigheter och företagshälsovård. Kursen arrangeras i Mariehamn, Hotel Arkipelag.

Målgrupp

Arbetarskyddschefer, personer i chefsställning och personer som arbetar med arbetarskyddet på arbetsplatsen t.ex. arbetarskyddsfullmäktige. Kursen passar även för personer som arbetar i företagshälsovården.

Palvelutunnus

Lataa materiaaleja tai muokkaa tietojasi.

Kundreferenser

Duktiga och erfarna utbildare som visste vad de pratade om.
Varierande områden, kändes rätt heltäckande och med bra material som man kan fördjupa sig i på egen hand där det behövs.

Fråga mer

Helena Nyman

Helena Nyman

E-post
helena.nyman [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2185
Satu Hiltunen

Satu Hiltunen

Praktisk information och fakturering

E-post
satu.hiltunen [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2919